ال جی جی 6 نمایشگر خمیده نخواهد داشت

ال جی جی 6 نمایشگر خمیده نخواهد داشت
ال جی جی 6 نمایشگر خمیده نخواهد داشت

بر اساس گزارشی جدید، پرچمدار بعدی کمپانی موسوم به LG G6 به نمایشگر خمیده مجهز نخواهد شد.

ال جی جی 6 نمایشگر خمیده نخواهد داشت