با خوردن بیش از اندازه نمک، چه اتفاقاتی در بدن ما می افتد؟

با خوردن بیش از اندازه نمک، چه اتفاقاتی در بدن ما می افتد؟

با خوردن بیش از اندازه نمک، چه اتفاقاتی در بدن ما می افتد؟

بدن ما برای زنده ماندن نیاز به مقدار مشخصی سدیم دارد و یکی از رایج ترین راه ها برای دستیابی به آن خوردن نمک است. حدود 40 درصد از نمک را سدیم تشکیل میدهد. سطح درستی از مصرف نمک فشار خون بدن ما را تحت کنترل قرار میدهد و اطمینان حاصل میکند که عضلات و اعصاب ما عملکرد درستی داشته باشند.

هر فرد واکنش متفاوتی نسبت به نمک دارد. اما به طورکلی پزشکان توافق دارند که اگر شما بخواهید فشار خون بالای خود را کنترل کنید باید مصرف نمک را محدود کنید و غیرطبیعی و بی پروا از نمک استفاده نکنید. در این مطلب با برخی از دلایل این توصبه را به شما آشنا میشوید.

با خوردن بیش از اندازه نمک، چه اتفاقاتی در بدن ما می افتد؟