تسلا S P100D با بروزرسانی جدید ۴۰۰ متر را در ۱۰.۶ ثانیه پشت سر گذاشت

تسلا S P100D با بروزرسانی جدید ۴۰۰ متر را در ۱۰.۶ ثانیه پشت سر گذاشت
تسلا S P100D با بروزرسانی جدید ۴۰۰ متر را در ۱۰.۶ ثانیه پشت سر گذاشت

، مدیرعامل کمپانی ، در حساب توییتر خود از یک بروزرسانی جدید برای خودروی تسلا مدل S P100D خبر داد.

تسلا S P100D با بروزرسانی جدید ۴۰۰ متر را در ۱۰.۶ ثانیه پشت سر گذاشت