خانه‌ ای که در قلب یک صخره ساخته خواهد شد

خانه‌ ای که در قلب یک صخره ساخته خواهد شد
خانه‌ ای که در قلب یک صخره ساخته خواهد شد

سال گذشته طرحی از یک خانه بتنی در قلب یک صخره مورد استقبال شدید مردم در اینترنت قرار گرفت. حال به نظر می‌رسد رویای طراحان این خانه به واقعیت پیوسته و شخصی حاضر شده است که این خانه را بسازد. با همراه شوید.

خانه‌ ای که در قلب یک صخره ساخته خواهد شد