دو مدل جدید تویوتا برای بازار ژاپن

دو مدل جدید تویوتا برای بازار ژاپن
دو مدل جدید تویوتا برای بازار ژاپن

تویوتا به تازگی دو محصول ویژه‌ی بازار ژاپن به نام‌های رومی و تانک را رونمایی کرده است. 

دو مدل جدید تویوتا برای بازار ژاپن

نصب بیتالک