فراری GTC4 دیفرانسیل عقب در نمایشگاه پاریس رونمایی شد

فراری GTC4 دیفرانسیل عقب در نمایشگاه پاریس رونمایی شد
فراری GTC4 دیفرانسیل عقب در نمایشگاه پاریس رونمایی شد

در از مدل دیفرانسیل عقب هشت سیلندر GTC4 Lusso T رونمایی کرد.

فراری GTC4 دیفرانسیل عقب در نمایشگاه پاریس رونمایی شد