قائم مقام مدیرعامل همراه اول: برای راه‌اندازی فناوری 5G به فرکانس بیشتر نیاز داریم

قائم مقام مدیرعامل همراه اول: برای راه‌اندازی فناوری 5G به فرکانس بیشتر نیاز داریم
قائم مقام مدیرعامل همراه اول: برای راه‌اندازی فناوری 5G به فرکانس بیشتر نیاز داریم

قائم مقام مدیرعامل همراه اول در همایش بین‌المللی تهران 5G به نیاز حداقلی ۵۰۰ مگاهرتز فرکانس برای توسعه موبایل اشاره کرد.

قائم مقام مدیرعامل همراه اول: برای راه‌اندازی فناوری 5G به فرکانس بیشتر نیاز داریم