مراکز تبادل داده به هفت عدد می‌رسد

مراکز تبادل داده به هفت عدد می‌رسد
مراکز تبادل داده به هفت عدد می‌رسد

مراکز تبادل داده ملی یا همان NiX‌ها در ایران به ۷ عدد می‌رسد و ۳ iXP جدید به زودی رونمایی خواهد شد.

مراکز تبادل داده به هفت عدد می‌رسد