نقشه راه TSMC حکایت از عرضه تراشه‌های 7 نانومتری در سال 2018 دارد

نقشه راه TSMC حکایت از عرضه تراشه‌های 7 نانومتری در سال 2018 دارد
نقشه راه TSMC حکایت از عرضه تراشه‌های 7 نانومتری در سال 2018 دارد

TSMC اعلام کرده است که از ابتدای سال ۲۰۱۸ تراشه‌های ۷ نانومتری را راهی بازار خواهد کرد.

نقشه راه TSMC حکایت از عرضه تراشه‌های 7 نانومتری در سال 2018 دارد