EAS و تیونینگ بی ام و M4 خاکستری

EAS و تیونینگ بی ام و M4 خاکستری
EAS و تیونینگ بی ام و M4 خاکستری

رنگ خاکستری تیره شاید یکی از رنگ‌های پرطرفدار نباشد؛ اما هنگامی که روی بدنه خودرویی جذاب و جالب توجه قرار می‌گیرد، ممکن است نظر افراد را تغییر دهد.

EAS و تیونینگ بی ام و M4 خاکستری