کشمکش قضایی سامسونگ و اپل به دادگاه عالی آمریکا ایالات متحده کشید

کشمکش قضایی سامسونگ و اپل به دادگاه عالی آمریکا ایالات متحده کشید

US Supreme Court

دیگر تمام گیک‌های دنیا چه طرفداران سونی، چه گیمرهای آنلاین و چه ترول‌های تایلندی از این ماجرا باخبر هستند که سامسونگ و اپل مدام از همدیگر شکایت می‌کنند و دیگری را به نقض پتنت‌های ثبت شده متهم می‌نمایند! حالا کشمکش قضایی سامسونگ و اپل به دادگاه عالی آمریکا ایالات متحده کشیده است. وقتی که اواخر …

کشمکش قضایی سامسونگ و اپل به دادگاه عالی آمریکا ایالات متحده کشید

(image)

دیگر تمام گیک‌های دنیا چه طرفداران سونی، چه گیمرهای آنلاین و چه ترول‌های تایلندی از این ماجرا باخبر هستند که سامسونگ و اپل مدام از همدیگر شکایت می‌کنند و دیگری را به نقض پتنت‌های ثبت شده متهم می‌نمایند! حالا کشمکش قضایی سامسونگ و اپل به دادگاه عالی آمریکا ایالات متحده کشیده است. وقتی که اواخر …
کشمکش قضایی سامسونگ و اپل به دادگاه عالی آمریکا ایالات متحده کشید

فانتزی

مجله اینترنتی