داده های به دست آمده از تلفن های هوشمند نشان دهنده عوامل تاثیرگذار بر خواب هستند

داده های به دست آمده از تلفن های هوشمند نشان دهنده عوامل تاثیرگذار بر خواب هستند

داده های به دست آمده از تلفن های هوشمند نشان دهنده عوامل تاثیرگذار بر خواب هستند

یکی از بزگترین ایراداتی که عمدتا به ابزارهای دیجیتالی نظیر تلفن های هوشمند و تبلت ها وارد است، تمرکز آنها بر مصرف محتوا از سوی کاربران و عدم توسعه بخش ها و نرم افزارهای مورد نیاز برای تولید محتوا توسط آنهاست. البته این ایراد نسبتا صحیح و وارد است و نمی توان خرده ای بر آن گرفت. اما برخی از موارد علمی هستند که استفاده از این ابزارها در آنان می تواند به انجام تحقیقات بسیار گسترده و بین المللی منجر شده و نتایج تحسین برانگیزی برای محققان به دست آورد. در تازه ترین مطالعه که به کمک تلفن های هوشمند انجام شده، دانشمندان به یافته های جدیدی درباره خواب کاربران و عوامل تاثیر گذار بر آنها رسیده اند.

در این مطالعه که در ژورنال پیشرفت های علمی (Journal of Science Advances) به چاپ رسیده تیمی از محققان دانشگاه میشیگان از برنامه ای به نام Entrain استفاده کرده اند. این برنامه در اصل به منظور کمک به افرادی ساخته شده که به مسافرت های طولانی بین منطقه های زمانی مختلف رفته و به همین دلیل ساعت خواب بدن آنها دچار مشکل می شود. محققین از کاربران درخواست کرده اند برنامه را روی گوشی خود نصب کنند. پس از این کار از آنها خواسته شده تا زمان بندی خواب خود را از طریق برنامه وارد گوشی کرده و شرایط نوری موجود را نیز تعیین کنند. به این ترتیب از طریق هزاران کاربراین برنامه بانک اطلاعاتی جامعی به دست آمده که پس از بررسی الگوهای موجود در آن مشخص شده است سن و جنسیت از جمله تاثیرگذارترین عوامل در میزان خواب کاربران است. همچنین از دیگر نکات جالب موجود در نتایج این تحقیق می توان به این مورد اشاره کرد که زنان مقدار خواب بیشتری نسبت به مردان دارند.

بد نیست بدانید در این مطالعه به مفهوم ساعت زیستی پرداخته شده که نشانگر عدم ثبات در رفتارها و مکانیزم های بدن است و به طول روز 24 ساعته زمین مرتبط می باشد. این ساعت زیستی توسط 20000 سلول مغزی که در پشت چشم قرار گرفته اند کنترل شده و توسط مقدار نور موجود و به خصوصی نور روز دریافتی توسط چشم ها مدیریت می شود.

داده های به دست آمده از تلفن های هوشمند نشان دهنده عوامل تاثیرگذار بر خواب هستند

(image)

یکی از بزگترین ایراداتی که عمدتا به ابزارهای دیجیتالی نظیر تلفن های هوشمند و تبلت ها وارد است، تمرکز آنها بر مصرف محتوا از سوی کاربران و عدم توسعه بخش ها و نرم افزارهای مورد نیاز برای تولید محتوا توسط آنهاست. البته این ایراد نسبتا صحیح و وارد است و نمی توان خرده ای بر آن گرفت. اما برخی از موارد علمی هستند که استفاده از این ابزارها در آنان می تواند به انجام تحقیقات بسیار گسترده و بین المللی منجر شده و نتایج تحسین برانگیزی برای محققان به دست آورد. در تازه ترین مطالعه که به کمک تلفن های هوشمند انجام شده، دانشمندان به یافته های جدیدی درباره خواب کاربران و عوامل تاثیر گذار بر آنها رسیده اند.

در این مطالعه که در ژورنال پیشرفت های علمی (Journal of Science Advances) به چاپ رسیده تیمی از محققان دانشگاه میشیگان از برنامه ای به نام Entrain استفاده کرده اند. این برنامه در اصل به منظور کمک به افرادی ساخته شده که به مسافرت های طولانی بین منطقه های زمانی مختلف رفته و به همین دلیل ساعت خواب بدن آنها دچار مشکل می شود. محققین از کاربران درخواست کرده اند برنامه را روی گوشی خود نصب کنند. پس از این کار از آنها خواسته شده تا زمان بندی خواب خود را از طریق برنامه وارد گوشی کرده و شرایط نوری موجود را نیز تعیین کنند. به این ترتیب از طریق هزاران کاربراین برنامه بانک اطلاعاتی جامعی به دست آمده که پس از بررسی الگوهای موجود در آن مشخص شده است سن و جنسیت از جمله تاثیرگذارترین عوامل در میزان خواب کاربران است. همچنین از دیگر نکات جالب موجود در نتایج این تحقیق می توان به این مورد اشاره کرد که زنان مقدار خواب بیشتری نسبت به مردان دارند.

بد نیست بدانید در این مطالعه به مفهوم ساعت زیستی پرداخته شده که نشانگر عدم ثبات در رفتارها و مکانیزم های بدن است و به طول روز 24 ساعته زمین مرتبط می باشد. این ساعت زیستی توسط 20000 سلول مغزی که در پشت چشم قرار گرفته اند کنترل شده و توسط مقدار نور موجود و به خصوصی نور روز دریافتی توسط چشم ها مدیریت می شود.

داده های به دست آمده از تلفن های هوشمند نشان دهنده عوامل تاثیرگذار بر خواب هستند

بک لینک رنک 5

عکس