اتومبیل های خودران گوگل برای آزمایش های بیشتر وارد خاک ایالت آریزونا می شوند

اتومبیل های خودران گوگل برای آزمایش های بیشتر وارد خاک ایالت آریزونا می شوند

گوگل قصد دارد اتومبیل های خودرانش را برای آزمایش های بیشتر و گسترش فعالیت های خود وارد خاک ایالت آریزونا کند. بعد از واشنگتن، تگزاس و کالیفرنیا حالا نوبت به شهر فینیکس ایالت آریزونا رسیده تا میزبان اتومبیل های خودران و تحسین برانگیز گوگل باشد.

جنیفر هارون، مدیر بخش تجارت گوگل در زمینه اتومبیل های خودران طی مصاحبه اخیر خود گفته که شرایط بیابانی شهر فینیکس اطلاعات بسیار زیادی درباره عملکرد سنسورها در آب و هوای خاکی و نیز چگونگی مقاومت اتومبیل در برابر گرمای شدید به همراه می آورد.

در حال حاضر، اتومبیل های SUV لکسوس، به شهر فینیکس فرستاده شده اند و درباره بافت شهری و خیابان ها، چراغ های ترافیک، خطوط ترافیک و چیزهایی از این دست اطلاعات جمع آوری می کنند. با ورود اتومبیل های خودران به فینیکس، این دومین منطقه ای است که گوگل در سال جاری میلادی وارد آن ها می شود.

در ماه فوریه، گوگل آزمایش اتومبیل های خودران خود را در کرکلند ایالت واشنگتن آغاز گرد که آب و هوایی به مراتب مرطوب تر از نقاط قبلی داشت. کمپانی غول تکنولوژی می گوید که علاوه بر امکان آزمایش اتومبیل های خودران در شرایط آب و هوایی متفاوت، مقامات آریزونا بازخورد بهتر نسبت به این حوزه از تکنولوژی نشان می دهند. چندی پیش بود که مقامات کالیفرنایی نسبت به آزمایش های گوگل واکنش نشان دادند و از کمپانی مورد بحث خواستند تا اتومبیل های خودرانش را به پدال و فرمان مجهز کند و نیز راننده ای دائما در آن ها حضور داشته باشد.

The post appeared first on .

اتومبیل های خودران گوگل برای آزمایش های بیشتر وارد خاک ایالت آریزونا می شوند

(image)

گوگل قصد دارد اتومبیل های خودرانش را برای آزمایش های بیشتر و گسترش فعالیت های خود وارد خاک ایالت آریزونا کند. بعد از واشنگتن، تگزاس و کالیفرنیا حالا نوبت به شهر فینیکس ایالت آریزونا رسیده تا میزبان اتومبیل های خودران و تحسین برانگیز گوگل باشد.

جنیفر هارون، مدیر بخش تجارت گوگل در زمینه اتومبیل های خودران طی مصاحبه اخیر خود گفته که شرایط بیابانی شهر فینیکس اطلاعات بسیار زیادی درباره عملکرد سنسورها در آب و هوای خاکی و نیز چگونگی مقاومت اتومبیل در برابر گرمای شدید به همراه می آورد.

در حال حاضر، اتومبیل های SUV لکسوس، به شهر فینیکس فرستاده شده اند و درباره بافت شهری و خیابان ها، چراغ های ترافیک، خطوط ترافیک و چیزهایی از این دست اطلاعات جمع آوری می کنند. با ورود اتومبیل های خودران به فینیکس، این دومین منطقه ای است که گوگل در سال جاری میلادی وارد آن ها می شود.

در ماه فوریه، گوگل آزمایش اتومبیل های خودران خود را در کرکلند ایالت واشنگتن آغاز گرد که آب و هوایی به مراتب مرطوب تر از نقاط قبلی داشت. کمپانی غول تکنولوژی می گوید که علاوه بر امکان آزمایش اتومبیل های خودران در شرایط آب و هوایی متفاوت، مقامات آریزونا بازخورد بهتر نسبت به این حوزه از تکنولوژی نشان می دهند. چندی پیش بود که مقامات کالیفرنایی نسبت به آزمایش های گوگل واکنش نشان دادند و از کمپانی مورد بحث خواستند تا اتومبیل های خودرانش را به پدال و فرمان مجهز کند و نیز راننده ای دائما در آن ها حضور داشته باشد.

The post appeared first on .

اتومبیل های خودران گوگل برای آزمایش های بیشتر وارد خاک ایالت آریزونا می شوند