تاریخی های خوشمزه: نگاهی بر سرگذشت برادران مک دونالد

تاریخی های خوشمزه: نگاهی بر سرگذشت برادران مک دونالد
با رنگ باختن علائم و نشانه های بحران اقتصادی بزرگی که در دهه 1930 میلادی گریبانگیر بخش های مختلف عالم شده بود، دو برادر جوان با رویای موفقیت در هالیوود عازم غرب آمریکا شدند. اما تنها کاری که ریچارد و موریس مک دونالد می توانستند…

The post تاریخی های خوشمزه: نگاهی بر سرگذشت برادران مک دونالد appeared first on دیجیاتو.

ادامه مطلب را در دیجیاتو بخوانید

تاریخی های خوشمزه: نگاهی بر سرگذشت برادران مک دونالد

با رنگ باختن علائم و نشانه های بحران اقتصادی بزرگی که در دهه 1930 میلادی گریبانگیر بخش های مختلف عالم شده بود، دو برادر جوان با رویای موفقیت در هالیوود عازم غرب آمریکا شدند. اما تنها کاری که ریچارد و موریس مک دونالد می توانستند…

The post تاریخی های خوشمزه: نگاهی بر سرگذشت برادران مک دونالد appeared first on دیجیاتو.

ادامه مطلب را در دیجیاتو بخوانید(image)
تاریخی های خوشمزه: نگاهی بر سرگذشت برادران مک دونالد

اخبار دنیای دیجیتال

ورزشی