ساعت و زمان برگزاری تمامی کنفرانس‌ ها در E3 2016

ساعت و زمان برگزاری تمامی کنفرانس‌ ها در E3 2016

چند روزی تا E3 2016 نمانده است و همه ی گیمر ها در سراسر جهان و مخصوصا تیم گیم ایمگ نیز برای آن، لحظه شماری می کنند. اما شاید شما هم دوست داشته باشید تا بدانید که تاریخ دقیق برگذاری کنفرانس های E3 امسال چه زمانی خواهد بود، در این صورت حتی از تماشای لایو استریم آن نیز جا نخواهید ماند. پس در ادامه می توانید تاریخ و ساعات دقیق تمام کنفرانس های E3 امسال را که به ساعت رسمی ایران هم تبدیل شده اند، مشاهده نمایید.

ساعت و زمان تمامی کنفرانس‌ ها:

Bethesda E3 Press Conference – ساعت 6:30 بامداد دوشنبه 24 خرداد

Microsoft’s E3 Press Conference – ساعت 21:00 دوشنبه 24 خرداد

PC Gaming E3 Press Conference – ساعت 23:00 دوشنبه 24 خرداد

EA PLAY Press Conference – ساعت 00:30 بامداد دوشنبه 24 خرداد

SONY E3 Press Conference – ساعت 5:30 بامداد سه شنبه 25 خرداد

Nintendo E3 Press Conference – ساعت 21:00 سه شنبه 25 خرداد

Ubisoft E3 Press Conference – ساعت 00:30 بامداد سه شنبه 25 خرداد

ساعت و زمان برگزاری تمامی کنفرانس‌ ها در E3 2016

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ساعت و زمان برگزاری تمامی کنفرانس‌ ها در E3 2016

چند روزی تا E3 2016 نمانده است و همه ی گیمر ها در سراسر جهان و مخصوصا تیم گیم ایمگ نیز برای آن، لحظه شماری می کنند. اما شاید شما هم دوست داشته باشید تا بدانید که تاریخ دقیق برگذاری کنفرانس های E3 امسال چه زمانی خواهد بود، در این صورت حتی از تماشای لایو استریم آن نیز جا نخواهید ماند. پس در ادامه می توانید تاریخ و ساعات دقیق تمام کنفرانس های E3 امسال را که به ساعت رسمی ایران هم تبدیل شده اند، مشاهده نمایید.

ساعت و زمان تمامی کنفرانس‌ ها:

Bethesda E3 Press Conference – ساعت 6:30 بامداد دوشنبه 24 خرداد

Microsoft’s E3 Press Conference – ساعت 21:00 دوشنبه 24 خرداد

PC Gaming E3 Press Conference – ساعت 23:00 دوشنبه 24 خرداد

EA PLAY Press Conference – ساعت 00:30 بامداد دوشنبه 24 خرداد

SONY E3 Press Conference – ساعت 5:30 بامداد سه شنبه 25 خرداد

Nintendo E3 Press Conference – ساعت 21:00 سه شنبه 25 خرداد

Ubisoft E3 Press Conference – ساعت 00:30 بامداد سه شنبه 25 خرداد

ساعت و زمان برگزاری تمامی کنفرانس‌ ها در E3 2016

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ساعت و زمان برگزاری تمامی کنفرانس‌ ها در E3 2016