تماشا کنید: تصویری زیبا از بازی Dreams، انحصاری PS4 منتشر شد

تماشا کنید: تصویری زیبا از بازی Dreams، انحصاری PS4 منتشر شد

“مدیا مولکول” Media Molecule تصویر جدیدی از بازی  Dreams منتشر کرد. این تصویر از طریق  این شرکت به اشتراک گذاشته شد. به زودی نسخه‌ای بتا از این بازی جهت ارزیابی بازخوردها منتشر خواهد شد. مطابق آخرین اخبار، بازی Dreams در سال ۲۰۱۶ به بازار می‌آید.

می‌توانید این تصویر زیبا را در پایین مشاهده کنید.


تماشا کنید: تصویری زیبا از بازی Dreams، انحصاری PS4 منتشر شد

“مدیا مولکول” Media Molecule تصویر جدیدی از بازی  Dreams منتشر کرد. این تصویر از طریق  این شرکت به اشتراک گذاشته شد. به زودی نسخه‌ای بتا از این بازی جهت ارزیابی بازخوردها منتشر خواهد شد. مطابق آخرین اخبار، بازی Dreams در سال ۲۰۱۶ به بازار می‌آید.

می‌توانید این تصویر زیبا را در پایین مشاهده کنید.


تماشا کنید: تصویری زیبا از بازی Dreams، انحصاری PS4 منتشر شد