تویوتا با طراحی سیستم «فرشته نگهبان» میزان تصادفات را کاهش می دهد

تویوتا با طراحی سیستم «فرشته نگهبان» میزان تصادفات را کاهش می دهد

با اینکه به نظر می رسد تا تحقق هدف به تولید انبوه رسیدن ماشین های خودران فاصله زیادی نداریم، اما خودروسازان بزرگ و شناخته شده همچنان در تلاش برای توسعه تکنولوژی های مربوط به امنیتِ بیشتر راننده ماشین های معمولی هستند.

در همین راستا و از میان تمامی تمهیداتی که در این رابطه وجود داشته و شکل واقعیت هم به خود گرفته اند، باید به یکی از جالب ترین آنها اشاره کنیم که توسط تویوتا طراحی گشته. این طرح در واقع سیستم «فرشته نگهبان» (Guardian Angel) نام دارد و وظیفه ی آن به دست گرفتن کنترل خودرو به منظور حفاظت از ایمنی هر چه بیشتر راننده یاد شده.

خودروساز مورد بحث با ایجاد نوعی ساختار شکنی، سیستمی طراحی نموده که به طور همزمان و به یک اندازه به راننده و خودرو اجازه می دهد تا روی حرکت ماشین کنترل داشته باشند. به این صورت که در مواقع بحرانی، کنترل به صورت موقتی به دست ماشین است و پس از عبور از خطر، دوباره به راننده بازگردانده خواهد شد.

«گیل پرات»، یکی از مدیران تویوتا در توضیح «فرشته نگهبان» می گوید: «همزمان با وقتی که ترمزهای اضطراری و ترمزهای ضدقفل کار می افتند، راننده مجازی نیز فعال شده و با به دست گرفتن موقتیِ کنترل ماشین، سعی می کند تا احتمال هر گونه تصادفی را از بین ببرد.»

در نتیجه تحقیقاتی که در این راستا صورت پذیرفته، معلوم شده که راننده قادر خواهد بود پس از 8 ثانیه یا بیشتر کنترل ماشین را به دست بگیرد. با این اوصاف باید گفت تویوتا با ارائه سیستم یاد شده می خواهد نوعی جایگزین هیبریدی برای ماشین ها تولید نماید که به موجب آن دیگر به حذف کامل راننده از ماشین، نیازی نخواهد بود.

The post appeared first on .

تویوتا با طراحی سیستم «فرشته نگهبان» میزان تصادفات را کاهش می دهد

(image)

با اینکه به نظر می رسد تا تحقق هدف به تولید انبوه رسیدن ماشین های خودران فاصله زیادی نداریم، اما خودروسازان بزرگ و شناخته شده همچنان در تلاش برای توسعه تکنولوژی های مربوط به امنیتِ بیشتر راننده ماشین های معمولی هستند.

در همین راستا و از میان تمامی تمهیداتی که در این رابطه وجود داشته و شکل واقعیت هم به خود گرفته اند، باید به یکی از جالب ترین آنها اشاره کنیم که توسط تویوتا طراحی گشته. این طرح در واقع سیستم «فرشته نگهبان» (Guardian Angel) نام دارد و وظیفه ی آن به دست گرفتن کنترل خودرو به منظور حفاظت از ایمنی هر چه بیشتر راننده یاد شده.

خودروساز مورد بحث با ایجاد نوعی ساختار شکنی، سیستمی طراحی نموده که به طور همزمان و به یک اندازه به راننده و خودرو اجازه می دهد تا روی حرکت ماشین کنترل داشته باشند. به این صورت که در مواقع بحرانی، کنترل به صورت موقتی به دست ماشین است و پس از عبور از خطر، دوباره به راننده بازگردانده خواهد شد.

«گیل پرات»، یکی از مدیران تویوتا در توضیح «فرشته نگهبان» می گوید: «همزمان با وقتی که ترمزهای اضطراری و ترمزهای ضدقفل کار می افتند، راننده مجازی نیز فعال شده و با به دست گرفتن موقتیِ کنترل ماشین، سعی می کند تا احتمال هر گونه تصادفی را از بین ببرد.»

در نتیجه تحقیقاتی که در این راستا صورت پذیرفته، معلوم شده که راننده قادر خواهد بود پس از 8 ثانیه یا بیشتر کنترل ماشین را به دست بگیرد. با این اوصاف باید گفت تویوتا با ارائه سیستم یاد شده می خواهد نوعی جایگزین هیبریدی برای ماشین ها تولید نماید که به موجب آن دیگر به حذف کامل راننده از ماشین، نیازی نخواهد بود.

The post appeared first on .

تویوتا با طراحی سیستم «فرشته نگهبان» میزان تصادفات را کاهش می دهد