با جزئیاتی فراوانی از بسته الحاقی رایگان Total War: Warhammer همراه باشید

با جزئیاتی فراوانی از بسته الحاقی رایگان Total War: Warhammer همراه باشید

همانطور که تاکنون همه ی مجموعه عناوین Total War بعد از انتشار خود از یک بسته ی الحاقی رایگان برخوردار شده اند ، عنوان “Total War: Warhammer” هم برطبق توضیح توسعه هندگان از یک DLC رایگان بهره می برد.

محتوای جدید موجود در این بسته بدون ارتباط با Warhammer’s Part II و Part III شامل : یگان ها ، آیتم ها ، رقابت ها ، لردها و خیلی موارد جدید دیگر می باشد.

به گزارش ، استودیوی Creative Assembly در بلاگ رسمی خود در رابطه با محتواهای جدید بازی چنینی توضیح می دهند که:

“شما می توانید انتظار محتوای متنوعی را برای عنوان Total War: Warhammer داشته باشید ، از یگان ها و نیروهای جدید همراه با تاکتیک هایی نو گرفته تا ویژگیهای جادویی متنوع. شاید موضوع اصلی در رابطه با تکراری نشدن بازی در دراز مدت وجود لردهای افسانه ای با قدرت و پتانسیل نظامی بالا باشد اما محتوای ما تنها محدود به این مورد نخواهد بود.”

“هرچه به پایان سال جاری نزدیک می شویم ، ما رقابت ها و چالش های جدیدی که شامل لردهای افسانه ای ، آیتم های جادوئی و یگان های نظامی جدید است را به بازی اضافه خواهیم کرد.”

تصویر بالا مربوط به بسته الحاقی است که بعد از انتشار بازی ارائه خواهد شد اما توسعه دهندگان قصد دارد برخی محتواها نظیره مراحل جدید ، رقابت های جدید و لردهای جدید را بصورت نقدی یعنی پولی به کاربران عرضه کنند ولی هنوز قیمت بسته های پولی مربوط به بازی اعلام نشده است.

در ادامه جزئیات بسته های پولی بازی آمده است که می توانید مشاهده کنید:

Lord Packs

این بسته شامل لردهای افسانه ای جدید همراه با یگان ها و شخصیت های خاص خود است که در رقابت های بازی شناخته شده اند. معمولاً این بسته ها شامل موارد زیر می باشند:

– دو لرد جدید قابل بازی همراه با آیتم ها و ویژگیهای خاص خود

– دو لرد جدید برای استفاده بصورت عمومی

– یک یگان نظامی جدید و منحصر به فرد

– یک یگان نظامی معمولی جدید همراه با ویژگیها و قابلیت های خود

Race Packs

این بسته یسکری رقابت های قابل بازی جدید را برای بخش مرحله ای یا چند نفره اضافه می کند و همینطور یگان ها ، لردها و قهرمان های خاص خود را که در بازی وجود دارد را برای شما قابل بازی خواهد کرد. معمولاً این بسته ها شامل موارد زیر می باشند:

– یک رقابت جدید در بخش مرحله ای و چند نفره

– لردهای جدید قابل بازی همراه با آیتم ها و ویژگیهای خاص خود

– یک لرد جدید برای استفاده بصورت عمومی

– قهرمان های جدید مربوط به رقابت ها

– آیتم ها و ویژگیهای جادوئی جدید

– یگان های مخصوص به رقابت

– سازه ها و ویژگیهای مخصوص به رقابت

Campaign Packs

این بسته نسخه ی پیشرفته و بهتر بسته رقابت ها می باشد اما علاوه بر رقابت های جدید در بخش مرحله ای و چند نفره به شما چالش های جدیدی را ارائه می دهد همینطور این چالش ها سناریوهای خاص خود را دارند. معمولاً این بسته ها شامل موارد زیر می باشند:

این بسته ها شامل رقابت های کوچک و هیمنطور قوانین خاص خود برای پیروزی می باشند.

– اضافه شدن یک رقابت قابل بازی جدید به بخش مرحله ای و چند نفره

– لردهای جدید قابل بازی همراه با آیتم ها و ویژگیهای خاص خود

– قهرمان های جدید مربوط به رقابت ها

– یک لرد جدید برای استفاده بصورت عمومی

– آیتم ها و ویژگیهای جادوئی جدید

– یگان های مخصوص به رقابت

– سازه ها و ویژگیهای مخصوص به رقابت

————————————-

ناشران Sega قبلاً در رابطه با Total War: Warhammer چنین گفته اند که کاربران می بایست انتظار صدها ساعت گیم پلی را داشته باشند همچنین دو بسته ی اختصاصی برای بازی وجود دارد که یکی از آنها هم اکنون معرفی کردیم.

در ابتدا انتظار می رفت عنوان Total War: Warhammer در ماه آپریل منتشر شود اما هم اکنون تاریخ انتشار 24 ماه می برای PC اعلام شده است.

با جزئیاتی فراوانی از بسته الحاقی رایگان Total War: Warhammer همراه باشید

(image)

همانطور که تاکنون همه ی مجموعه عناوین Total War بعد از انتشار خود از یک بسته ی الحاقی رایگان برخوردار شده اند ، عنوان “Total War: Warhammer” هم برطبق توضیح توسعه هندگان از یک DLC رایگان بهره می برد.

محتوای جدید موجود در این بسته بدون ارتباط با Warhammer’s Part II و Part III شامل : یگان ها ، آیتم ها ، رقابت ها ، لردها و خیلی موارد جدید دیگر می باشد.

به گزارش ، استودیوی Creative Assembly در بلاگ رسمی خود در رابطه با محتواهای جدید بازی چنینی توضیح می دهند که:

“شما می توانید انتظار محتوای متنوعی را برای عنوان Total War: Warhammer داشته باشید ، از یگان ها و نیروهای جدید همراه با تاکتیک هایی نو گرفته تا ویژگیهای جادویی متنوع. شاید موضوع اصلی در رابطه با تکراری نشدن بازی در دراز مدت وجود لردهای افسانه ای با قدرت و پتانسیل نظامی بالا باشد اما محتوای ما تنها محدود به این مورد نخواهد بود.”

“هرچه به پایان سال جاری نزدیک می شویم ، ما رقابت ها و چالش های جدیدی که شامل لردهای افسانه ای ، آیتم های جادوئی و یگان های نظامی جدید است را به بازی اضافه خواهیم کرد.”

تصویر بالا مربوط به بسته الحاقی است که بعد از انتشار بازی ارائه خواهد شد اما توسعه دهندگان قصد دارد برخی محتواها نظیره مراحل جدید ، رقابت های جدید و لردهای جدید را بصورت نقدی یعنی پولی به کاربران عرضه کنند ولی هنوز قیمت بسته های پولی مربوط به بازی اعلام نشده است.

در ادامه جزئیات بسته های پولی بازی آمده است که می توانید مشاهده کنید:

Lord Packs

این بسته شامل لردهای افسانه ای جدید همراه با یگان ها و شخصیت های خاص خود است که در رقابت های بازی شناخته شده اند. معمولاً این بسته ها شامل موارد زیر می باشند:

– دو لرد جدید قابل بازی همراه با آیتم ها و ویژگیهای خاص خود

– دو لرد جدید برای استفاده بصورت عمومی

– یک یگان نظامی جدید و منحصر به فرد

– یک یگان نظامی معمولی جدید همراه با ویژگیها و قابلیت های خود

Race Packs

این بسته یسکری رقابت های قابل بازی جدید را برای بخش مرحله ای یا چند نفره اضافه می کند و همینطور یگان ها ، لردها و قهرمان های خاص خود را که در بازی وجود دارد را برای شما قابل بازی خواهد کرد. معمولاً این بسته ها شامل موارد زیر می باشند:

– یک رقابت جدید در بخش مرحله ای و چند نفره

– لردهای جدید قابل بازی همراه با آیتم ها و ویژگیهای خاص خود

– یک لرد جدید برای استفاده بصورت عمومی

– قهرمان های جدید مربوط به رقابت ها

– آیتم ها و ویژگیهای جادوئی جدید

– یگان های مخصوص به رقابت

– سازه ها و ویژگیهای مخصوص به رقابت

Campaign Packs

این بسته نسخه ی پیشرفته و بهتر بسته رقابت ها می باشد اما علاوه بر رقابت های جدید در بخش مرحله ای و چند نفره به شما چالش های جدیدی را ارائه می دهد همینطور این چالش ها سناریوهای خاص خود را دارند. معمولاً این بسته ها شامل موارد زیر می باشند:

این بسته ها شامل رقابت های کوچک و هیمنطور قوانین خاص خود برای پیروزی می باشند.

– اضافه شدن یک رقابت قابل بازی جدید به بخش مرحله ای و چند نفره

– لردهای جدید قابل بازی همراه با آیتم ها و ویژگیهای خاص خود

– قهرمان های جدید مربوط به رقابت ها

– یک لرد جدید برای استفاده بصورت عمومی

– آیتم ها و ویژگیهای جادوئی جدید

– یگان های مخصوص به رقابت

– سازه ها و ویژگیهای مخصوص به رقابت

————————————-

ناشران Sega قبلاً در رابطه با Total War: Warhammer چنین گفته اند که کاربران می بایست انتظار صدها ساعت گیم پلی را داشته باشند همچنین دو بسته ی اختصاصی برای بازی وجود دارد که یکی از آنها هم اکنون معرفی کردیم.

در ابتدا انتظار می رفت عنوان Total War: Warhammer در ماه آپریل منتشر شود اما هم اکنون تاریخ انتشار 24 ماه می برای PC اعلام شده است.

با جزئیاتی فراوانی از بسته الحاقی رایگان Total War: Warhammer همراه باشید