مراحل ساخت تلسکوپ فضایی جیمز وب رو به اتمام است

James-Webb-Space-Telescope-

تلسکوپ فضایی جیمز وب، بزرگترین تلسکوپ فضایی ساخت بشر می باشد که توسط سازمان فضایی ناسا ( Nasa ) و سازمان فضایی اروپا ( ESA ) در حال ساخت می باشد.این تلسکوپ که قرار است جانشین تلسکوپ فضایی هابل گردد قرار است در سال ۲۰۱۸ به وسیله موشک آریان ۵ به فضا پرتاب شود.اکنون مراحل …

اخبار دنیای تکنولوژی