تماشا کنید: پهباد ها وارد جنگ با آفات می‌شوند

bird-repelling-drone-1

مترسک ها یک روش معمول برای دور کردن پرندگان از زمین های زراعی هستند که برای شعاع خاصی مفید واقع می‌شوند. اما یک شرکت به دنبال این است تا به جاهای دور تری برود، این بار هدف مبارزه با آفات در آسمان است. پهبادی با طراحی شبیه به یک پرنده واقعی شکاری که می‌تواند برنامه …

اسکای نیوز

اپدیت نود32