سونی تولید دو سری Xperia M و Xperia C خود را نیز متوقف خواهد نمود

سونی تولید دو سری Xperia M و Xperia C خود را نیز متوقف خواهد نمود

کمپانی سونی در اوایل سال میلادی جاری رسما اعلام نمود که تولید گوشی های سری Xperia Z خود را برای همیشه متوقف نموده است.

سونی تولید دو سری Xperia M و Xperia C خود را نیز متوقف خواهد نمود

(image)
کمپانی سونی در اوایل سال میلادی جاری رسما اعلام نمود که تولید گوشی های سری Xperia Z خود را برای همیشه متوقف نموده است.
سونی تولید دو سری Xperia M و Xperia C خود را نیز متوقف خواهد نمود