تصاویری از قالب جدید PlayStation Store فاش شد

تصاویری از قالب جدید PlayStation Store فاش شد

به زودی، قالب و طرح کلی فروشگاه PlayStation Store به صورت کامل . یکی از ویژگی های این طرح، افزوده شدن بخش «هاب» (Hub) است، یعنی هر بازی یک صفحه‌ی رسمی مختص خود را داشته باشد؛ چیزی که در پاییز سال 2015 برروی کنسول Xbox One قرار گرفت.

بدین ترتیب، در هاب، تمامی مطالب مربوط به یک بازی، از جمله اطلاعات، تریلر ها، تصاویر و غیره به نمایش گذاشته می شود و این هاب، به نوبه خود دارای چند صفحه‌ی دیگر نیز می باشند. این صفحات می توانند مربوط به باندل ها، رسانه ها، تم ها و یا چیزهای دیگر باشند. لازم به ذکر است که این تغییرات، بخشی از آپدیت بعدی PS4 می باشند.

   

   

  

تصاویری از قالب جدید PlayStation Store فاش شد

به زودی، قالب و طرح کلی فروشگاه PlayStation Store به صورت کامل . یکی از ویژگی های این طرح، افزوده شدن بخش «هاب» (Hub) است، یعنی هر بازی یک صفحه‌ی رسمی مختص خود را داشته باشد؛ چیزی که در پاییز سال 2015 برروی کنسول Xbox One قرار گرفت.

بدین ترتیب، در هاب، تمامی مطالب مربوط به یک بازی، از جمله اطلاعات، تریلر ها، تصاویر و غیره به نمایش گذاشته می شود و این هاب، به نوبه خود دارای چند صفحه‌ی دیگر نیز می باشند. این صفحات می توانند مربوط به باندل ها، رسانه ها، تم ها و یا چیزهای دیگر باشند. لازم به ذکر است که این تغییرات، بخشی از آپدیت بعدی PS4 می باشند.

   

   

  

تصاویری از قالب جدید PlayStation Store فاش شد

For additional local college papers for sale visit collegepapersforsale.