بیورک و انتشار اولین آلبوم موسیقی مخصوص هدست های واقعیت مجازی در جهان!

بیورک و انتشار اولین آلبوم موسیقی مخصوص هدست های واقعیت مجازی در جهان!

بیورک نام یک خواننده زن اهل کشور ایسلند است که خوره های موسیقی با سبک خاص خواندن و موسیقی وی آشنایی کامل دارند.

بیورک و انتشار اولین آلبوم موسیقی مخصوص هدست های واقعیت مجازی در جهان!

(image)
بیورک نام یک خواننده زن اهل کشور ایسلند است که خوره های موسیقی با سبک خاص خواندن و موسیقی وی آشنایی کامل دارند.
بیورک و انتشار اولین آلبوم موسیقی مخصوص هدست های واقعیت مجازی در جهان!