گیم استاپ ناشر عناوین جدید استدیوهای Tequila Works ،Ready at Dawn و Frozenbyte خواهد بود

گیم استاپ ناشر عناوین جدید استدیوهای Tequila Works ،Ready at Dawn و Frozenbyte خواهد بود

http://gematsu.com/wp-content/uploads/2016/04/GameStop-3-New-Publishing_04-18-16.jpg

خرده فروشی گیم استاپ ساعاتی قبل با انتشار یک بیانیه که بخش جدیدی به نام “GameTrust” را جهت عرضه بازی های ویدیویی تاسیس کرده است. این بخش در ابتدای کار خود بعنوان ناشر عناوین جدید سازنده عنوان Deadlight یعنی Tequila Works، سازنده The Order: 1886 یعنی Ready at Dawn و سازنده Trine یعنی Frozenbyte انتخاب شده است.

دیگر عنوانی که قرار است توسط GameTrust عرضه شود، .

در حال حاضر جزئیاتی از عناوین جدید استدیوهای اشاره شده در دسترس قرار ندارد اما با توجه به اینکه اخیرا اعلام شد که ، می توان انتظار داشت که GameTrust بعنوان ناشر جدید این بازی انتخاب شود. همچنین Frozenbyte نیز اخیرا عنوان مخفی کاری Shadwen را برای عرضه در ماه مِی بر روی دو پلتفرم PlayStation 4 و PC .

وبسایت در مصاحبه ای که با نایب رئیس گیم استاپ انجام داده به جزئیات بخش جدید GameTrust پرداخته است. در این مصاحبه اعلام شده که این بخش بر روی عناوین کوچک (با بودجه حداکثری 15 میلیون دلار و کمتر) کار کرده و به سازنده ها اجازه می دهد تمامی حقوق عناوینشان را به نام خود حفظ کنند. همچنین اعلام شد که بخش خرده فروشی گیم استاپ دخالتی در بخش GameTrust نخواهد داشت.

گیم استاپ ناشر عناوین جدید استدیوهای Tequila Works ،Ready at Dawn و Frozenbyte خواهد بود

(image)

خرده فروشی گیم استاپ ساعاتی قبل با انتشار یک بیانیه که بخش جدیدی به نام “GameTrust” را جهت عرضه بازی های ویدیویی تاسیس کرده است. این بخش در ابتدای کار خود بعنوان ناشر عناوین جدید سازنده عنوان Deadlight یعنی Tequila Works، سازنده The Order: 1886 یعنی Ready at Dawn و سازنده Trine یعنی Frozenbyte انتخاب شده است.

دیگر عنوانی که قرار است توسط GameTrust عرضه شود، .

در حال حاضر جزئیاتی از عناوین جدید استدیوهای اشاره شده در دسترس قرار ندارد اما با توجه به اینکه اخیرا اعلام شد که ، می توان انتظار داشت که GameTrust بعنوان ناشر جدید این بازی انتخاب شود. همچنین Frozenbyte نیز اخیرا عنوان مخفی کاری Shadwen را برای عرضه در ماه مِی بر روی دو پلتفرم PlayStation 4 و PC .

وبسایت در مصاحبه ای که با نایب رئیس گیم استاپ انجام داده به جزئیات بخش جدید GameTrust پرداخته است. در این مصاحبه اعلام شده که این بخش بر روی عناوین کوچک (با بودجه حداکثری 15 میلیون دلار و کمتر) کار کرده و به سازنده ها اجازه می دهد تمامی حقوق عناوینشان را به نام خود حفظ کنند. همچنین اعلام شد که بخش خرده فروشی گیم استاپ دخالتی در بخش GameTrust نخواهد داشت.

گیم استاپ ناشر عناوین جدید استدیوهای Tequila Works ،Ready at Dawn و Frozenbyte خواهد بود