ظرفیت پایه گوشی iPhone 7 Plus حداقل 32 گیگابایت است

ظرفیت پایه گوشی iPhone 7 Plus حداقل 32 گیگابایت است

با توجه به این که چند ماهی تا عرضه رسمی دو گوشی iPhone 7/7 Plus اپل باقی مانده، بازار شایعات در مورد مشخصات داخلی آن ها داغ است.

ظرفیت پایه گوشی iPhone 7 Plus حداقل 32 گیگابایت است

(image)
با توجه به این که چند ماهی تا عرضه رسمی دو گوشی iPhone 7/7 Plus اپل باقی مانده، بازار شایعات در مورد مشخصات داخلی آن ها داغ است.
ظرفیت پایه گوشی iPhone 7 Plus حداقل 32 گیگابایت است