یوتیوب قابلیت چت را به برنامه خود خواهد افزود

یوتیوب قابلیت چت را به برنامه خود خواهد افزود

برنامه یوتیوب به زودی دارای یک قابلیت جدید خواهد شد. این قابلیت جدید امکان فرستادن پیام خصوصی یا همان چت کردن در این برنامه است.

یوتیوب قابلیت چت را به برنامه خود خواهد افزود

(image)
برنامه یوتیوب به زودی دارای یک قابلیت جدید خواهد شد. این قابلیت جدید امکان فرستادن پیام خصوصی یا همان چت کردن در این برنامه است.
یوتیوب قابلیت چت را به برنامه خود خواهد افزود