سامسونگ در مسیر پیشرفت: افزایش 42 درصدی سود سالانه!

سامسونگ در مسیر پیشرفت: افزایش 42 درصدی سود سالانه!

کمپانی سامسونگ به تازگی گزارش گردش مالی سه ماهه اول سال 2016 میلادی خود را رسما منتشر نموده است.

سامسونگ در مسیر پیشرفت: افزایش 42 درصدی سود سالانه!

(image)
کمپانی سامسونگ به تازگی گزارش گردش مالی سه ماهه اول سال 2016 میلادی خود را رسما منتشر نموده است.
سامسونگ در مسیر پیشرفت: افزایش 42 درصدی سود سالانه!