پهپادی که طرح های شما را روی بوم ترسیم می کند [تماشا کنید]

پهپادی که طرح های شما را روی بوم ترسیم می کند [تماشا کنید]

هنر همیشه نسبی است؛ ممکن است یک نفر از دیدن یک تابلوی نقاشی لذت ببرد اما فردی دیگر هیچ حس خاصی نسبت به آن نداشته باشد. اما فارغ از این مسائل، آدمی همیشه به دنبال کشف بهترین روش برای خلق هنر بوده و هست و برای این منظور از ابزارهای مختلف کمک می گیرد.

در این راستا، دانشجویان Media Lab’s Fluid Interfaces Group (گروه اینترفیس های آزمایشگاه های رسانه ای) دانشگاه ماساچوست پروژه ای تحقیقاتی برای خود تعریف نموده اند که در آن ببینند دستگاه های دیجیتال در زمینه هنر چه قابلیت هایی می توانند از خود نشان دهند و آیا در این زمینه می توان به توانایی آنها تکیه نمود یا خیر.

دستگاه انتخابی این گروه از دانشجویان، یک فروند پهپاد است که می تواند در حین پرواز، نقاشی نماید. حرکات آن بر اساس حرکات مداد یا قلمی است که فرد کنترل کننده ترسیم می نماید و دوربین کار گذاشته شده روی آن نیز حرکات قلم را مورد بررسی قرار می دهد.

بدون شک طرح های این پهپاد عالی نیستند و فقط یک کپی از چیزی را ترسیم می نماید که انسان ها با قلمِ جفت شده با آن، روی بوم می کشند. اما ایده تقریبا جالبی به شمار می رود و بعید نیست که در آینده ای نه چندان دور شاهد نمایشگاه های نقاشی ای باشیم که توسط پهپادها ترسیم گشته اند.

در ویدئوی زیر می توانید نحوه نقاشی کشیدن این پهپاد را مشاهده نمائید.

The post appeared first on .

پهپادی که طرح های شما را روی بوم ترسیم می کند [تماشا کنید]

(image)

هنر همیشه نسبی است؛ ممکن است یک نفر از دیدن یک تابلوی نقاشی لذت ببرد اما فردی دیگر هیچ حس خاصی نسبت به آن نداشته باشد. اما فارغ از این مسائل، آدمی همیشه به دنبال کشف بهترین روش برای خلق هنر بوده و هست و برای این منظور از ابزارهای مختلف کمک می گیرد.

در این راستا، دانشجویان Media Lab’s Fluid Interfaces Group (گروه اینترفیس های آزمایشگاه های رسانه ای) دانشگاه ماساچوست پروژه ای تحقیقاتی برای خود تعریف نموده اند که در آن ببینند دستگاه های دیجیتال در زمینه هنر چه قابلیت هایی می توانند از خود نشان دهند و آیا در این زمینه می توان به توانایی آنها تکیه نمود یا خیر.

دستگاه انتخابی این گروه از دانشجویان، یک فروند پهپاد است که می تواند در حین پرواز، نقاشی نماید. حرکات آن بر اساس حرکات مداد یا قلمی است که فرد کنترل کننده ترسیم می نماید و دوربین کار گذاشته شده روی آن نیز حرکات قلم را مورد بررسی قرار می دهد.

بدون شک طرح های این پهپاد عالی نیستند و فقط یک کپی از چیزی را ترسیم می نماید که انسان ها با قلمِ جفت شده با آن، روی بوم می کشند. اما ایده تقریبا جالبی به شمار می رود و بعید نیست که در آینده ای نه چندان دور شاهد نمایشگاه های نقاشی ای باشیم که توسط پهپادها ترسیم گشته اند.

در ویدئوی زیر می توانید نحوه نقاشی کشیدن این پهپاد را مشاهده نمائید.

The post appeared first on .

پهپادی که طرح های شما را روی بوم ترسیم می کند [تماشا کنید]