سند ثبت اختراع هواپیمای برادران رایت پس از 36 سال پیدا شد

سند ثبت اختراع هواپیمای برادران رایت پس از 36 سال پیدا شد

تقریبا همه ما با برادران رایت و اختراع بسیار ارزشمند آنها آشنا هستیم؛ ارویل و ویلبر رایت دو برادر اهل اوهایو بودند که موفق شدند نخستین هواپیمای قابل کنترل موتوردار و سنگین تر از هوا را در دسامبر سال 1903 میلادی اختراع و آن را به جامعه بشری هدیه نمایند.

البته در کنار هواپیما، اولین روش منطقی برای هدایت این وسیله نقلیه هوائی را نیز ابداع نموده و همه جانبه موجب سهولت زندگی آدم ها شدند.

این پتنت با شماره 821,393 و عنوان «ماشین پرنده» در حدود 113 سال پیش ثبت گشته و به امضای برادران رایت رسیده بود اما 36 سال پیش گم شد و خوشبختانه چند روز پیش در یک اداره ی بایگانی اسناد و مدارک در لنسکا در تگزاس پیدا گشت.

به گزارش واشنگتن پست در روز 22 مارس، یک متصدی بایگانی این سند را در انبار مدارک پیدا کرده و ادعا نموده که این برگه در حدود سال 1980 میلادی به این اداره فرستاده شده و در همان جا مانده و به فراموشی سپرده شده بوده.

در همین رابطه، «ویلیام جی بوسانکو»، مامور اجرائی سازمان ثبت و بایگانی ملی اظهار داشته که این مدرک قرار بوده به اداره بایگانی در واشنگتن دی سی ارسال گردد اما این اتفاق روی نداده و تا سال 2000 میلادی نیز کسی از گم شدن آن اطلاع نداشته تا اینکه در آن سال، هنگامی که نیروهای رسمی در صدد برگزاری یک مراسم یادبود برای این ثبت اختراع بودند، متوجه می شوند که سند مورد نظر وجود ندارد.

عاقبت پس از سال ها، «باب بیبه» آن را در پاکتی زردرنگ در میان توده ای از اسناد انبار شده روی یکدیگر پیدا کرده و بلافاصله به اداره بایگانی در کالج پارک واقع در مریلند، ایمیلی با مضمون «ما آن را پیدا کردیم.» ارسال نموده است. سرپرست آن مجموعه نیز در هفته گذشته آن را به محل اصلی خود یعنی سازمان ثبت اسناد DC تحویل داده.

این سند تاریخی بسیار مهم در نتیجه فایل شدن اشتباهی به مدت 36 سال گم بود و این رویداد باعث شد تا ادارات بایگانی به دنبال توسعه برنامه های بازیافت آرشیوهای خود باشند تا شاید به موجب آن بتوانند مدارک و اسناد گم شده ی تاریخی همانند تلگرامی که آبراهام لینکلن ارسال نموده و تصور می گردد ربوده شده را پیدا کنند.

همچنین جا دارد اشاره کنیم که در این مدت برخی مسئولین تصور می نمودند که شاید این پتنت نیز به سرقت رفته باشد اما بازرسان و افسران اداره بایگانی اعتقاد داشتند که این برگه چیزی نیست که کسی قصد ربودن آن را داشته باشد و بدون شک در نتیجه فایل بندی اشتباه به مکانی غلط فرستاده شده و در میان انبوه اسناد گم شده؛ که تصورشان نیز کاملا درست از آب درآمد.

The post appeared first on .

سند ثبت اختراع هواپیمای برادران رایت پس از 36 سال پیدا شد

(image)

تقریبا همه ما با برادران رایت و اختراع بسیار ارزشمند آنها آشنا هستیم؛ ارویل و ویلبر رایت دو برادر اهل اوهایو بودند که موفق شدند نخستین هواپیمای قابل کنترل موتوردار و سنگین تر از هوا را در دسامبر سال 1903 میلادی اختراع و آن را به جامعه بشری هدیه نمایند.

البته در کنار هواپیما، اولین روش منطقی برای هدایت این وسیله نقلیه هوائی را نیز ابداع نموده و همه جانبه موجب سهولت زندگی آدم ها شدند.

این پتنت با شماره 821,393 و عنوان «ماشین پرنده» در حدود 113 سال پیش ثبت گشته و به امضای برادران رایت رسیده بود اما 36 سال پیش گم شد و خوشبختانه چند روز پیش در یک اداره ی بایگانی اسناد و مدارک در لنسکا در تگزاس پیدا گشت.

به گزارش واشنگتن پست در روز 22 مارس، یک متصدی بایگانی این سند را در انبار مدارک پیدا کرده و ادعا نموده که این برگه در حدود سال 1980 میلادی به این اداره فرستاده شده و در همان جا مانده و به فراموشی سپرده شده بوده.

در همین رابطه، «ویلیام جی بوسانکو»، مامور اجرائی سازمان ثبت و بایگانی ملی اظهار داشته که این مدرک قرار بوده به اداره بایگانی در واشنگتن دی سی ارسال گردد اما این اتفاق روی نداده و تا سال 2000 میلادی نیز کسی از گم شدن آن اطلاع نداشته تا اینکه در آن سال، هنگامی که نیروهای رسمی در صدد برگزاری یک مراسم یادبود برای این ثبت اختراع بودند، متوجه می شوند که سند مورد نظر وجود ندارد.

عاقبت پس از سال ها، «باب بیبه» آن را در پاکتی زردرنگ در میان توده ای از اسناد انبار شده روی یکدیگر پیدا کرده و بلافاصله به اداره بایگانی در کالج پارک واقع در مریلند، ایمیلی با مضمون «ما آن را پیدا کردیم.» ارسال نموده است. سرپرست آن مجموعه نیز در هفته گذشته آن را به محل اصلی خود یعنی سازمان ثبت اسناد DC تحویل داده.

این سند تاریخی بسیار مهم در نتیجه فایل شدن اشتباهی به مدت 36 سال گم بود و این رویداد باعث شد تا ادارات بایگانی به دنبال توسعه برنامه های بازیافت آرشیوهای خود باشند تا شاید به موجب آن بتوانند مدارک و اسناد گم شده ی تاریخی همانند تلگرامی که آبراهام لینکلن ارسال نموده و تصور می گردد ربوده شده را پیدا کنند.

همچنین جا دارد اشاره کنیم که در این مدت برخی مسئولین تصور می نمودند که شاید این پتنت نیز به سرقت رفته باشد اما بازرسان و افسران اداره بایگانی اعتقاد داشتند که این برگه چیزی نیست که کسی قصد ربودن آن را داشته باشد و بدون شک در نتیجه فایل بندی اشتباه به مکانی غلط فرستاده شده و در میان انبوه اسناد گم شده؛ که تصورشان نیز کاملا درست از آب درآمد.

The post appeared first on .

سند ثبت اختراع هواپیمای برادران رایت پس از 36 سال پیدا شد

For additional local college papers for sale visit collegepapersforsale.