عرضه اولین کیس ها برای iPhone 7: اندازه ای کاملا مشابه با iPhone 6s

عرضه اولین کیس ها برای iPhone 7: اندازه ای کاملا مشابه با iPhone 6s

به تازگی از نخستین کیس های ساخته شده برای گوشی هوشمند iPhone 7 کمپانی اپل، رونمایی شده است.

عرضه اولین کیس ها برای iPhone 7: اندازه ای کاملا مشابه با iPhone 6s

(image)
به تازگی از نخستین کیس های ساخته شده برای گوشی هوشمند iPhone 7 کمپانی اپل، رونمایی شده است.
عرضه اولین کیس ها برای iPhone 7: اندازه ای کاملا مشابه با iPhone 6s