مدیر کل شاخه ی UK کمپانی Nintendo این شرکت را ترک خواهد کرد

مدیر کل شاخه ی UK کمپانی Nintendo این شرکت را ترک خواهد کرد

در پی این اتفاق , جایگاه او به “استفن بول (Stephan Bole)” که مسئول و گرداننده ی ارشد بخش مدیریت نهاد های تابع حوزه ی اروپای این کمپانی است خواهد رسید . 

به گزارش  و به نقل از وب سایت خبری MCV و گزارشات اعضای شعبه ی اروپای نینتندو , “ایشان برای دنبال کردن فرصت های تغییرِ شغلیِ خارج از این کمپانی , نینتندو را ترک خواهد کرد .” اعضای این تیم در ادامه افزودند : ” ما مشتاقیم که از این فرصت استفاده کرده و از زحمات ایشان در چند سالی که به Nintendo UK خدمت کرده اند تشکر کنیم و برای ایشان در انتخاب های جدید شغلی شان آرزوی موفقیت روز افزون داشته باشیم.”

جدایی kemp از نینتندو در حالی اتفاق می افتد که سال گذشته ” جو بارلت (Jo Bartlett) ” رییس و مسئول بخش مشارکت و ارتباطات , “شلی پیِرس (Shelly Pearce) ” مسئول بخش بازاریابی و  ” جیمز هانیوِل (James Honeywell) ” – که او هم از مسئولین ارشد همین حوزه بود و حدود 21 سال در این کمپانی تجربه ی فعالیت داشت – نیز از نینتندو جدا شده بودند . 

با اینحال این شرکت بیکار ننشسته و به تازگی چندین استخدام کلیدی انجام داده است.

در راستای همین استخدام ها , ” ماتیاس هِمفلینگ (Matthias Hempfling) ” در بخش بازاریابی و گردانندگیِ مشارکت و ارتباطات و ” کالپش تیلورهاس (Kalpesh Tailorhas) به عنوان رییس و مسئول بخش ارتباطات روی کار آمدند . لازم به ذکر است هر دوی این افراد از بخش دفتر شعبه ی اروپای نینتندو به جایگاه تازه ی خود پیوستند.

مدیر کل شاخه ی UK کمپانی Nintendo این شرکت را ترک خواهد کرد

در پی این اتفاق , جایگاه او به “استفن بول (Stephan Bole)” که مسئول و گرداننده ی ارشد بخش مدیریت نهاد های تابع حوزه ی اروپای این کمپانی است خواهد رسید . 

به گزارش  و به نقل از وب سایت خبری MCV و گزارشات اعضای شعبه ی اروپای نینتندو , “ایشان برای دنبال کردن فرصت های تغییرِ شغلیِ خارج از این کمپانی , نینتندو را ترک خواهد کرد .” اعضای این تیم در ادامه افزودند : ” ما مشتاقیم که از این فرصت استفاده کرده و از زحمات ایشان در چند سالی که به Nintendo UK خدمت کرده اند تشکر کنیم و برای ایشان در انتخاب های جدید شغلی شان آرزوی موفقیت روز افزون داشته باشیم.”

(image)

جدایی kemp از نینتندو در حالی اتفاق می افتد که سال گذشته ” جو بارلت (Jo Bartlett) ” رییس و مسئول بخش مشارکت و ارتباطات , “شلی پیِرس (Shelly Pearce) ” مسئول بخش بازاریابی و  ” جیمز هانیوِل (James Honeywell) ” – که او هم از مسئولین ارشد همین حوزه بود و حدود 21 سال در این کمپانی تجربه ی فعالیت داشت – نیز از نینتندو جدا شده بودند . 

با اینحال این شرکت بیکار ننشسته و به تازگی چندین استخدام کلیدی انجام داده است.

در راستای همین استخدام ها , ” ماتیاس هِمفلینگ (Matthias Hempfling) ” در بخش بازاریابی و گردانندگیِ مشارکت و ارتباطات و ” کالپش تیلورهاس (Kalpesh Tailorhas) به عنوان رییس و مسئول بخش ارتباطات روی کار آمدند . لازم به ذکر است هر دوی این افراد از بخش دفتر شعبه ی اروپای نینتندو به جایگاه تازه ی خود پیوستند.

مدیر کل شاخه ی UK کمپانی Nintendo این شرکت را ترک خواهد کرد