دادستان: آیفون ۵c فاروک می‌تواند نام تروریست سوم را مشخص کند

آیفون 5c فاروک میتواند نام تروریست سوم را مشخص کند

پرونده‌ی تروریستی ساختمان سن برناردینو هر روز پیچیده‌تر می‌شود و ابعاد جدیدی به آن اضافه می‌شود. از سویی اپل تحت فشارهای بی سابقه‌ی دولت و نهاد‌های امنیتی برای نفوذ به آیفون تروریست به قتل رسیده قرار گرفته است و از سویی دیگر، اکثر کاربران از اپل درخواست می‌کنند که زیر بار این خواسته‌ی دولت نرود …

سایت استخدامی