کارگردان Diablo 3 استدیوی بلیزارد را ترک کرد

کارگردان Diablo 3 استدیوی بلیزارد را ترک کرد

بعد از اینکه طی گزارش هایی، مشخص شد که در حال ساخت می باشد، امروز رسما تایید شد که کارگردان نسخه ی قبلی این سری (Diablo 3) یعنی آقای Josh Mosqueira، کمپانی بلیزارد را ترک کرده است. بلیزارد طی اعلامیه ای که به سایت Polygon ارسال کرد، در این باره چنین گفت:

“در حال حاضر Diablo 3 در جایگاه خوبی قرار دارد و Josh هم این جریان را به خوبی می دانست. بنابراین او تصمیم گرفت تا استدیوی ما را ترک کرده و به دنبال فرصت های جدید برود. او می دانست که این بهترین زمان برای این کار است، چرا که با وجود موفقیت این عنوان، رفتن او در این بازه ی زمانی، کمترین ضربه را به تیم وارد خواهد کرد.”

جناب Josh Mosqueira نیز در توییتر خود طی پستی چنین نوشت:

“برای همیشه از تیم و تمامی پلیر های این عنوان سپاسگزارم!”

Josh Mosqueira اولین بار در سال 2013 بود که جایگزین Jay Wilson شد و وظیفه ی کارگردانی عنوان Diablo 3 را برعهده گرفت.

کارگردان Diablo 3 استدیوی بلیزارد را ترک کرد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کارگردان Diablo 3 استدیوی بلیزارد را ترک کرد

بعد از اینکه طی گزارش هایی، مشخص شد که در حال ساخت می باشد، امروز رسما تایید شد که کارگردان نسخه ی قبلی این سری (Diablo 3) یعنی آقای Josh Mosqueira، کمپانی بلیزارد را ترک کرده است. بلیزارد طی اعلامیه ای که به سایت Polygon ارسال کرد، در این باره چنین گفت:

“در حال حاضر Diablo 3 در جایگاه خوبی قرار دارد و Josh هم این جریان را به خوبی می دانست. بنابراین او تصمیم گرفت تا استدیوی ما را ترک کرده و به دنبال فرصت های جدید برود. او می دانست که این بهترین زمان برای این کار است، چرا که با وجود موفقیت این عنوان، رفتن او در این بازه ی زمانی، کمترین ضربه را به تیم وارد خواهد کرد.”

جناب Josh Mosqueira نیز در توییتر خود طی پستی چنین نوشت:

“برای همیشه از تیم و تمامی پلیر های این عنوان سپاسگزارم!”

Josh Mosqueira اولین بار در سال 2013 بود که جایگزین Jay Wilson شد و وظیفه ی کارگردانی عنوان Diablo 3 را برعهده گرفت.

کارگردان Diablo 3 استدیوی بلیزارد را ترک کرد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کارگردان Diablo 3 استدیوی بلیزارد را ترک کرد