باکس آفیس ویدئویی گیم‌شات

باکس آفیس ویدئویی گیم‌شات

باکس آفیس

تقریبأ همه تصور می‌کردند که باکس آفیس در ماه سپتامبر آرام و کم‌فروش باشد اما فیلم سالی (Sully) آخرین ساخته کلینت ایستوود (Clint Eastwood) در دومین هفته اکران‌اش، یک‌بار دیگر معادلات را بهم ریخت و با …  

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

باکس آفیس ویدئویی گیم‌شات

(image)

تقریبأ همه تصور می‌کردند که باکس آفیس در ماه سپتامبر آرام و کم‌فروش باشد اما فیلم سالی (Sully) آخرین ساخته کلینت ایستوود (Clint Eastwood) در دومین هفته اکران‌اش، یک‌بار دیگر معادلات را بهم ریخت و با …  

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

باکس آفیس ویدئویی گیم‌شات

تکنولوژی جدید