معلق زدن فوق العاده سریع یک بدلکار از روی ماشین فرمول E در حال حرکت [تماشا کنید]

معلق زدن فوق العاده سریع یک بدلکار از روی ماشین فرمول E در حال حرکت [تماشا کنید]

بدلکاری به نام «دامین والترز» در حرکتی بسیار خطرناک اما هیجان انگیز، در طول مسابقات رالی در مکزیک از روی یک ماشین مسابقه ای در حال حرکت فرمول E کله مُعلق زده و سالم روی زمین برگشت.

جذابیت این اقدام او در این است که پشت به ماشین ایستاده و بدون اینکه نزدیک شدن خودرو را ببیند، در لحظه ی درست رو به بالا پریده و حرکت آکروباتیک خود را انجام می دهد.

همان طور که در ویدئوی زیر می توانید مشاهده نمائید، والترز به همراه 10 ها نفر دیگر، برای انجام این حرکت خطرناک بارها و بارها تمرین می کنند تا مطمئن گردند که او زمان مناسب پرش را به درستی متوجه شده است.

توصیه می کنیم حتما ویدئوی زیر را تماشا کنید تا ببینید این فرد با چه مهارتی از عهده چنین کار خطرناکی بر می آید و موجب شادمانی خود و اطرافیان می گردد.

The post appeared first on .

معلق زدن فوق العاده سریع یک بدلکار از روی ماشین فرمول E در حال حرکت [تماشا کنید]

بدلکاری به نام «دامین والترز» در حرکتی بسیار خطرناک اما هیجان انگیز، در طول مسابقات رالی در مکزیک از روی یک ماشین مسابقه ای در حال حرکت فرمول E کله مُعلق زده و سالم روی زمین برگشت.

جذابیت این اقدام او در این است که پشت به ماشین ایستاده و بدون اینکه نزدیک شدن خودرو را ببیند، در لحظه ی درست رو به بالا پریده و حرکت آکروباتیک خود را انجام می دهد.

همان طور که در ویدئوی زیر می توانید مشاهده نمائید، والترز به همراه 10 ها نفر دیگر، برای انجام این حرکت خطرناک بارها و بارها تمرین می کنند تا مطمئن گردند که او زمان مناسب پرش را به درستی متوجه شده است.

توصیه می کنیم حتما ویدئوی زیر را تماشا کنید تا ببینید این فرد با چه مهارتی از عهده چنین کار خطرناکی بر می آید و موجب شادمانی خود و اطرافیان می گردد.

The post appeared first on .

معلق زدن فوق العاده سریع یک بدلکار از روی ماشین فرمول E در حال حرکت [تماشا کنید]