فولکس واگن بزرگ‌ترین خودروساز نیمه‌ی اول سال 2016؛ رسوایی یا عامل رشد؟

فولکس واگن بزرگ‌ترین خودروساز نیمه‌ی اول سال 2016؛ رسوایی یا عامل رشد؟

فولکس واگن

فولکس واگن به رغم این‌که با رسوایی دیزل دست به گریبان است، در نیمه‌ی نخست سال 2016 عملکرد بسیار خوبی بر جای گذاشته و با پشت سر گذاشتن تویوتا، لقب بزرگ‌ترین خودروساز جهان در سال 2016 را از ژاپنی‌ها سلب کرده است. برای کسب جزئیات بیش‌تر در این خصوص، با گجت نیوز همراه شوید. غول …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

فولکس واگن بزرگ‌ترین خودروساز نیمه‌ی اول سال 2016؛ رسوایی یا عامل رشد؟

(image)

فولکس واگن به رغم این‌که با رسوایی دیزل دست به گریبان است، در نیمه‌ی نخست سال 2016 عملکرد بسیار خوبی بر جای گذاشته و با پشت سر گذاشتن تویوتا، لقب بزرگ‌ترین خودروساز جهان در سال 2016 را از ژاپنی‌ها سلب کرده است. برای کسب جزئیات بیش‌تر در این خصوص، با گجت نیوز همراه شوید. غول …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

فولکس واگن بزرگ‌ترین خودروساز نیمه‌ی اول سال 2016؛ رسوایی یا عامل رشد؟