احتمال ارزان شدن اینترنت در سال 95

احتمال ارزان شدن اینترنت در سال 95

کاربران داخلی همگی با مشکلاتی که وضعیت اینترنت در ایران دارد آشنا هستند. کیفیت پایین خدمات، انحصاری بودن بازار در برخی مناطق جغرافیایی، قطعی های مکرر و افت سرعت از جمله این موارد هستند. اما شاید یکی از بزرگترین و اصلی ترین مشکلات کاربران، قیمت سرویس های اینترنت باشد (برای مقایسه قیمت ها می توانید نسبت سرعت سرویس به قیمت آن را با توجه به تصویر همین مطلب در برخی از کشورهای جهان مشاهده کنید). تا بخ حال درخواست های متعددی از سوی کاربران برای بهبود یکی از این دو پارامتر مطرح شده که تا به حال به نتیجه مناسبی نرسیده است. با این حال امروز معاون وزیر ارتباطات در مصاحبه ای، از ارزان شدن اینترنت در سال 95 خبر داد.

آن طور که خبرگزاری مهر گزارش داده، محمود خسروی از آغاز ارزیابی شرایط و تلاش دولت برای کاهش قیمت ها در سال آینده خبر داده و عنوان کرده است که تا پایان سال جاری، پیشنهاد مدنظر برای این کاهش قیمت نیز ارائه خواهد شد. البته محمود خسروی به میزان کاهش قیمت ها اشاره نکرده اما در صحبت هایش به قابل توجه بودن کاهش قیمت و ملموس بودن آن از سوی کاربران تاکید داشته است. امیدواریم با بهبود شرایط کلی، در سال آینده شاهد پیشرفت های قابل ذکر در زمینه قیمت سرویس های اینترنت برای مصرف کنندگان و همچنین کیفیت آنها باشیم.

بازی آزاد

باران دانلود