بلک بری ۲۰۰ نفر از کارمندان خود را اخراج خواهد کرد

BlackBerry

کمپانی بلک بری که این روزها ساختار شکنی کرده و به سیستم عامل اندروید روی آورده است ، بزودی ۲۰۰ نفر از کارمندان خود را اخراج خواهد کرد.با اینکه هنوز بلک بری هیچ اشاره ای به اینکه کارمندان کدام بخش از این شرکت اخراج خواهند شد نکرده است، اما بسیاری از تحلیلگران عقیده دارند با …

خرم خبر

اندروید