ایسوس به زودی یک تبلت 8 اینچی میان رده عرضه می کند

ایسوس به زودی یک تبلت 8 اینچی میان رده عرضه می کند

حجم و تنوع تولید سالانه تبلت کمپانی ایسوس چندان کم نیست.

ایسوس به زودی یک تبلت 8 اینچی میان رده عرضه می کند

(image)
حجم و تنوع تولید سالانه تبلت کمپانی ایسوس چندان کم نیست.
ایسوس به زودی یک تبلت 8 اینچی میان رده عرضه می کند