ماشین پرنده لری پیج در یکی از فرودگاه های محلی کالیفرنیا رویت شد

ماشین پرنده لری پیج در یکی از فرودگاه های محلی کالیفرنیا رویت شد

لری پیج از بنیانگذاران گوگل مدتی است که مخفیانه در پروژه ساخت یک ماشین پرنده و حالا نشریه ای به نام Monterey Heral تصویری از این ماشین را که بدون نام و نشان در یکی از مناطق آمریکا رویت شده منتشر کرده است.

اوایل امسال بلومبرگ گزارش داد پیج به صورت مخفیانه بودجه مورد نیاز شرکتی به نام Zee.Aero را تامین کرده که در نظر دارد ماشینی پرنده با قابلیت حرکت روی زمین و تیک آف عمودی بسازد. این یعنی خلبانان ماشین آقای پیج می توانند آن را در پارکینگ منزلشان نیز فرود آورند.

این ماشین در ظاهر بیشتر شبیه به یک هواپیمای کوچک دیده می شود با این همه تفاوت هایش هم با آن زیادند. شاهدان عینی در توضیحات خود برای نشریه مذکور گزارش دادند که سر و صدای زیادی از این خودرو بلند می شده.

آنها همچنین مدعی شده اند که این خودرو به جای پرواز رو به جلو در آسمان با فاصله 7.5 متری از زمین در موقعیت خود درجا می زده، فرود می آمده و سپس دوباره تیک آف می کرده.

این آزمایش ظاهرا در فرودگاهی واقع در Hollister کالیفرنیا انجام شده؛ شهری کوچک با حدودا چهل هزار سکنه که گفته می شود این ماشین پرنده را به تناوب در ماه های اخیر مشاهده کرده اند.

The post appeared first on .

ماشین پرنده لری پیج در یکی از فرودگاه های محلی کالیفرنیا رویت شد

لری پیج از بنیانگذاران گوگل مدتی است که مخفیانه در پروژه ساخت یک ماشین پرنده و حالا نشریه ای به نام Monterey Heral تصویری از این ماشین را که بدون نام و نشان در یکی از مناطق آمریکا رویت شده منتشر کرده است.

اوایل امسال بلومبرگ گزارش داد پیج به صورت مخفیانه بودجه مورد نیاز شرکتی به نام Zee.Aero را تامین کرده که در نظر دارد ماشینی پرنده با قابلیت حرکت روی زمین و تیک آف عمودی بسازد. این یعنی خلبانان ماشین آقای پیج می توانند آن را در پارکینگ منزلشان نیز فرود آورند.

این ماشین در ظاهر بیشتر شبیه به یک هواپیمای کوچک دیده می شود با این همه تفاوت هایش هم با آن زیادند. شاهدان عینی در توضیحات خود برای نشریه مذکور گزارش دادند که سر و صدای زیادی از این خودرو بلند می شده.

آنها همچنین مدعی شده اند که این خودرو به جای پرواز رو به جلو در آسمان با فاصله 7.5 متری از زمین در موقعیت خود درجا می زده، فرود می آمده و سپس دوباره تیک آف می کرده.

این آزمایش ظاهرا در فرودگاهی واقع در Hollister کالیفرنیا انجام شده؛ شهری کوچک با حدودا چهل هزار سکنه که گفته می شود این ماشین پرنده را به تناوب در ماه های اخیر مشاهده کرده اند.

The post appeared first on .

ماشین پرنده لری پیج در یکی از فرودگاه های محلی کالیفرنیا رویت شد