عرضه قریب الوقوع نخستین تبلتی که توسط کاربر اسمبل می شود

عرضه قریب الوقوع نخستین تبلتی که توسط کاربر اسمبل می شود


Project Ara یکی از پروژه های خاص گوگل است که هدف آن تولید گوشی ها و تبلت هایی است که قطعات آن ها توسط کاربر سرهم می شوند. ادامه…

سایت استخدامی

بک لینک