HTC 10 Lifestyle، نسخه با قدرت کمتر و ارزان تر، برای کشورهای در حال توسعه

HTC 10 Lifestyle، نسخه با قدرت کمتر و ارزان تر، برای کشورهای در حال توسعه

کمپانی HTC به تازگی جدیدترین گوشی هوشمند خود را با نام HTC 10 رسما معرفی نموده است.

HTC 10 Lifestyle، نسخه با قدرت کمتر و ارزان تر، برای کشورهای در حال توسعه

(image)
کمپانی HTC به تازگی جدیدترین گوشی هوشمند خود را با نام HTC 10 رسما معرفی نموده است.
HTC 10 Lifestyle، نسخه با قدرت کمتر و ارزان تر، برای کشورهای در حال توسعه