ورزش های الکترونیکی در سال 2016 صنعتی 500 میلیون دلاری خواهد بود

ورزش های الکترونیکی در سال 2016 صنعتی 500 میلیون دلاری خواهد بود

بر اساس گزارش جدیدی که توسط کمپانی PwC منتشر شده، شاخه ورزش های الکترونیکی صنعت بازی های ویدیویی، قرار است طی سال 2016، درآمدی 463 میلیون دلاری کسب کند. در قیاس با سال گذشته، این رقم 43 درصد رشد داشته است.

درآمد حاصل از این فعالیت را که به کنار بگذاریم، گزارش PwC اعداد و ارقام جالب دیگری نیز در این زمینه به همراه دارد. تا به امروز، پرطرفدارترین بازی ورزش های الکترونیکی، League of Legends بوده اما 63 درصد تماشاگران گفته اند که تماشای شوترهای اول شخص را ترجیح می دهند.

57 درصد این جمعیت خودشان را گیمرهای حرفه ای خطاب کرده اند و جالب است که بدانید جمعیت زنان در این حوزه اندکی بیشتر از حالت معمول است. یعنی ورزش های الکترونیک همانند دیگر ابعاد بازی های ویدیویی، مرد-محور نیستند.

ورزش های الکترونیک چندین سال است که به صورت حرفه ای در سراسر جهان دنبال می شود اما پس از پدید آمدن توییچ و تمرکز بیشتر گیمرها و استودیوهای بازی سازی روی این زمینه، هر سال شاهد رشد بیشتر آن هستیم و عجیب نیست که تا چند سال آینده حتی تیم های ورزش های الکترونیک در حد تیم های فوتبال در سراسر جهان محبوبیت پیدا کنند.

شما چطور؟ کدام یک از بازی ها را به صورت حرفه ای دنبال می کنید؟

The post appeared first on .

ورزش های الکترونیکی در سال 2016 صنعتی 500 میلیون دلاری خواهد بود

بر اساس گزارش جدیدی که توسط کمپانی PwC منتشر شده، شاخه ورزش های الکترونیکی صنعت بازی های ویدیویی، قرار است طی سال 2016، درآمدی 463 میلیون دلاری کسب کند. در قیاس با سال گذشته، این رقم 43 درصد رشد داشته است.

درآمد حاصل از این فعالیت را که به کنار بگذاریم، گزارش PwC اعداد و ارقام جالب دیگری نیز در این زمینه به همراه دارد. تا به امروز، پرطرفدارترین بازی ورزش های الکترونیکی، League of Legends بوده اما 63 درصد تماشاگران گفته اند که تماشای شوترهای اول شخص را ترجیح می دهند.

57 درصد این جمعیت خودشان را گیمرهای حرفه ای خطاب کرده اند و جالب است که بدانید جمعیت زنان در این حوزه اندکی بیشتر از حالت معمول است. یعنی ورزش های الکترونیک همانند دیگر ابعاد بازی های ویدیویی، مرد-محور نیستند.

ورزش های الکترونیک چندین سال است که به صورت حرفه ای در سراسر جهان دنبال می شود اما پس از پدید آمدن توییچ و تمرکز بیشتر گیمرها و استودیوهای بازی سازی روی این زمینه، هر سال شاهد رشد بیشتر آن هستیم و عجیب نیست که تا چند سال آینده حتی تیم های ورزش های الکترونیک در حد تیم های فوتبال در سراسر جهان محبوبیت پیدا کنند.

شما چطور؟ کدام یک از بازی ها را به صورت حرفه ای دنبال می کنید؟

The post appeared first on .

ورزش های الکترونیکی در سال 2016 صنعتی 500 میلیون دلاری خواهد بود