فراخوان عضویت در تیم خبری پردیس گیم

فراخوان عضویت در تیم خبری پردیس گیم

دور جدید فراخوان بخش خبری سایت پردیس گیم، جامعه مجازی گیمرهای ایرانی برای جذب نیروی جدید در بخش خبری آغاز شد. در صورتی که علاقه مند به حضور در بخش خبری پردیس گیم هستید، لطفا نکات زیر را با دقت مطالعه کنید:

برای عضویت در بخش خبری سایت پردیس گیم چه شرایطی لازم است؟

1- افرادی که به استخدام سایت پردیس گیم در می آیند موظف هستند در طول هفته حداقل 7 خبر و در طول ماه حداقل 30 خبر را ترجمه کنند. همچنین به مدت یک هفته افراد بصورت آزمایشی مورد استفاده قرار می گیرند و استخدام رسمی پس از یک هفته خواهد بود.

2- افراد متقاضی باید مهارت لازم را در زمینه ترجمه زبان انگلیسی داشته باشند و از سوی دیگر داشتن ادبیات مناسب در نگارش خبر به اندازه مهارت در زبان انگلیسی برای انتخاب افراد تاثیر گذار است.

چگونه می توانم درخواست عضویت دهم ؟

برای شرکت در فراخوان لطفا از طریق بصورت پیام خصوصی و یا از طریق ارسال ایمیل به آدرس Social@PardisGame.net با من در ارتباط باشید و عنوان پیام شما “خبرنگاری” باشد. در پیام خود نیز موارد زیر را باید ارائه دهید :

الف نام و نام خانوادگی به همراه سن

ب میزان مهارت در زمینه زبان انگلیسی ( در صورت داشتن مدارک و تحصیلات آکادمیک زبان این موضوع ذکر شود )

ج- در صورتی که سابقه کار به عنوان مترجم یا خبرنگار در سایر مراجع را دارید، جزئیات این فعالیت را ذکر کنید.

چه زمانی به پیام من پاسخ داده می شود؟

در صورت کامل بودن اطلاعات درخواست شده، طی مدت زمان کوتاهی به پیام شما پاسخ داده خواهد شد و چند لینک برای ترجمه به شما ارائه می شود. سپس در مدت زمانی که تعیین می شود شما باید متون خود را بصورت ترجمه شده و کامل ارسال کنید. در صورت ارسال بصورت کامل، نمونه کارهای نهایی شما بررسی می شود.

برندگان در چه تاریخی مشخص می شوند؟

از بین متقاضی ها، تنها کسانی که نمونه کارهای ارائه شده را بصورت کامل ترجمه کرده اند به مرحله پذیرش می رسند. در این مرحله از بین افراد باقی مانده، نفرات برتر در تاریخ 7 خرداد ماه اعلام می شوند.

آیا در ازای فعالیت در بخش خبری، حقوقی نیز دریافت خواهم کرد؟

تمامی خبرنگاران و نویسندگان پردیس گیم در ازای فعالیت خود از حقوق ریالی بهره مند خواهند شد. حقوق هر خبر معمولی 1500 تومان و خبر داغ 2000 تومان است. همچنین در صورت ترجمه اخبار با حجم بالاتر معادل دو تا سه برابر حقوق یک خبر معمولی به شما تعلق می گیرد. اگر بخواهیم این مکانیزم حقوق دهی را در قالب سیستم حقوق کلمه ای شبیه سازی کنیم، به طور حدودی برای هر خبر 8 تا 10 تومان دریافت خواهید کرد.

همچنین در صورت ترجمه مقاله نیز برای هر مقاله براساس دشواری ترجمه، کلمه ای 10 تا 12 تومان به شما پرداخت می شود.

………………………………………………………………….

با تشکر – مدیریت سایت پردیس گیم

فراخوان عضویت در تیم خبری پردیس گیم

(image)

دور جدید فراخوان بخش خبری سایت پردیس گیم، جامعه مجازی گیمرهای ایرانی برای جذب نیروی جدید در بخش خبری آغاز شد. در صورتی که علاقه مند به حضور در بخش خبری پردیس گیم هستید، لطفا نکات زیر را با دقت مطالعه کنید:

برای عضویت در بخش خبری سایت پردیس گیم چه شرایطی لازم است؟

1- افرادی که به استخدام سایت پردیس گیم در می آیند موظف هستند در طول هفته حداقل 7 خبر و در طول ماه حداقل 30 خبر را ترجمه کنند. همچنین به مدت یک هفته افراد بصورت آزمایشی مورد استفاده قرار می گیرند و استخدام رسمی پس از یک هفته خواهد بود.

2- افراد متقاضی باید مهارت لازم را در زمینه ترجمه زبان انگلیسی داشته باشند و از سوی دیگر داشتن ادبیات مناسب در نگارش خبر به اندازه مهارت در زبان انگلیسی برای انتخاب افراد تاثیر گذار است.

چگونه می توانم درخواست عضویت دهم ؟

برای شرکت در فراخوان لطفا از طریق بصورت پیام خصوصی و یا از طریق ارسال ایمیل به آدرس Social@PardisGame.net با من در ارتباط باشید و عنوان پیام شما “خبرنگاری” باشد. در پیام خود نیز موارد زیر را باید ارائه دهید :

الف نام و نام خانوادگی به همراه سن

ب میزان مهارت در زمینه زبان انگلیسی ( در صورت داشتن مدارک و تحصیلات آکادمیک زبان این موضوع ذکر شود )

ج- در صورتی که سابقه کار به عنوان مترجم یا خبرنگار در سایر مراجع را دارید، جزئیات این فعالیت را ذکر کنید.

چه زمانی به پیام من پاسخ داده می شود؟

در صورت کامل بودن اطلاعات درخواست شده، طی مدت زمان کوتاهی به پیام شما پاسخ داده خواهد شد و چند لینک برای ترجمه به شما ارائه می شود. سپس در مدت زمانی که تعیین می شود شما باید متون خود را بصورت ترجمه شده و کامل ارسال کنید. در صورت ارسال بصورت کامل، نمونه کارهای نهایی شما بررسی می شود.

برندگان در چه تاریخی مشخص می شوند؟

از بین متقاضی ها، تنها کسانی که نمونه کارهای ارائه شده را بصورت کامل ترجمه کرده اند به مرحله پذیرش می رسند. در این مرحله از بین افراد باقی مانده، نفرات برتر در تاریخ 7 خرداد ماه اعلام می شوند.

آیا در ازای فعالیت در بخش خبری، حقوقی نیز دریافت خواهم کرد؟

تمامی خبرنگاران و نویسندگان پردیس گیم در ازای فعالیت خود از حقوق ریالی بهره مند خواهند شد. حقوق هر خبر معمولی 1500 تومان و خبر داغ 2000 تومان است. همچنین در صورت ترجمه اخبار با حجم بالاتر معادل دو تا سه برابر حقوق یک خبر معمولی به شما تعلق می گیرد. اگر بخواهیم این مکانیزم حقوق دهی را در قالب سیستم حقوق کلمه ای شبیه سازی کنیم، به طور حدودی برای هر خبر 8 تا 10 تومان دریافت خواهید کرد.

همچنین در صورت ترجمه مقاله نیز برای هر مقاله براساس دشواری ترجمه، کلمه ای 10 تا 12 تومان به شما پرداخت می شود.

………………………………………………………………….

با تشکر – مدیریت سایت پردیس گیم

فراخوان عضویت در تیم خبری پردیس گیم