تولید پوست مصنوعی با حس لامسه بسیار قوی توسط دانشمندان چینی

تولید پوست مصنوعی با حس لامسه بسیار قوی توسط دانشمندان چینی

سالهاست که محققان به دنبال کشف راهکار مناسب برای شبیه سازی احساس لامسه در ربات ها هستند و تاکنون هم هر نمونه ای که ساخته شده یا مراحل تولید بسیار پیچیده یا هزینه بالائی به دنبال داشته.

اما اکنون یک تیم تحقیقاتی چینی نوعی فناوری ارزان تر و ساده تر تولید کرده اند که به ادعای خودشان، فرصت های بی سابقه ای را در زمینه هوش مصنوعی رقم می زند.

دشوارترین مرحله از ساخت پوست مصنوعی، القای حس به آن است. تولید پوست با حساسیت لامسه ی بسیار پائین کاملا آسان به نظر می رسد اما افزایش میزان حس لمسی عمدتا به افزایش الکترودها نیازمند است که منجر به افزایش هزینه و حتی ضخیم تر شدن پوست می گردد و از این رو چندان مقرون به صرفه نخواهد بود.

برای پیشگیری از چنین مشکلاتی، تیم چینی یاد شده روشی را اختراع نموده اند که در آن، پوست با استفاده از القای الکترواستاتیکی می تواند موقعیت تماس و میزان فشار را تشخیص دهد؛ از این فناوری در دیوایس های شارژ بی سیم هم استفاده می گردد.

این فناوری، هر گونه تغییر در میدان الکتریکی را وقتی میدان الکتریکی دیگری از کنار آن عبور می کند، اندازه گیری می نماید و به لطف آن میتوان پوست هایی با ضخامت بسیار باریک ساخت که فقط 4 الکترود در خود دارند؛ از همین رو تکنولوژی ارائه شده توسط دانشمندان چینی در مقایسه با نمونه های اولیه دیگر از پوست های مصنوعی که حداکثر 36 الکترود دارند، پیشرفت قابل ملاحظه ای به شمار می رود.

میزان حساسیت این پوست به اندازه ای بالاست که می تواند نشستن زنبور عسل را روی خود تشخیص دهد.

از همه جالب تر اینکه این اختراع قادر است انرژی مکانیکی ربات را گرفته و به عنوان نیروی فعالیت خود استفاده کند، به این مفهوم که به باتری یا وسیله شارژی دیگری در این زمینه نیازی نیست.

به لطف چنین اختراعاتی می توان امید داشت افرادی که عضوی از بدن خود را از دست داده اند، بتوانند از اندام های مصنوعی با توان درک و تشخیص حس های لامسه بهره بگیرند. به طور مثال، از این پوست برای دست های مصنوعی که به سیستم عصبی بدن وصل می شود، می توان استفاده کرد.

The post appeared first on .

تولید پوست مصنوعی با حس لامسه بسیار قوی توسط دانشمندان چینی

(image)

سالهاست که محققان به دنبال کشف راهکار مناسب برای شبیه سازی احساس لامسه در ربات ها هستند و تاکنون هم هر نمونه ای که ساخته شده یا مراحل تولید بسیار پیچیده یا هزینه بالائی به دنبال داشته.

اما اکنون یک تیم تحقیقاتی چینی نوعی فناوری ارزان تر و ساده تر تولید کرده اند که به ادعای خودشان، فرصت های بی سابقه ای را در زمینه هوش مصنوعی رقم می زند.

دشوارترین مرحله از ساخت پوست مصنوعی، القای حس به آن است. تولید پوست با حساسیت لامسه ی بسیار پائین کاملا آسان به نظر می رسد اما افزایش میزان حس لمسی عمدتا به افزایش الکترودها نیازمند است که منجر به افزایش هزینه و حتی ضخیم تر شدن پوست می گردد و از این رو چندان مقرون به صرفه نخواهد بود.

برای پیشگیری از چنین مشکلاتی، تیم چینی یاد شده روشی را اختراع نموده اند که در آن، پوست با استفاده از القای الکترواستاتیکی می تواند موقعیت تماس و میزان فشار را تشخیص دهد؛ از این فناوری در دیوایس های شارژ بی سیم هم استفاده می گردد.

این فناوری، هر گونه تغییر در میدان الکتریکی را وقتی میدان الکتریکی دیگری از کنار آن عبور می کند، اندازه گیری می نماید و به لطف آن میتوان پوست هایی با ضخامت بسیار باریک ساخت که فقط 4 الکترود در خود دارند؛ از همین رو تکنولوژی ارائه شده توسط دانشمندان چینی در مقایسه با نمونه های اولیه دیگر از پوست های مصنوعی که حداکثر 36 الکترود دارند، پیشرفت قابل ملاحظه ای به شمار می رود.

میزان حساسیت این پوست به اندازه ای بالاست که می تواند نشستن زنبور عسل را روی خود تشخیص دهد.

از همه جالب تر اینکه این اختراع قادر است انرژی مکانیکی ربات را گرفته و به عنوان نیروی فعالیت خود استفاده کند، به این مفهوم که به باتری یا وسیله شارژی دیگری در این زمینه نیازی نیست.

به لطف چنین اختراعاتی می توان امید داشت افرادی که عضوی از بدن خود را از دست داده اند، بتوانند از اندام های مصنوعی با توان درک و تشخیص حس های لامسه بهره بگیرند. به طور مثال، از این پوست برای دست های مصنوعی که به سیستم عصبی بدن وصل می شود، می توان استفاده کرد.

The post appeared first on .

تولید پوست مصنوعی با حس لامسه بسیار قوی توسط دانشمندان چینی