محققین دانشگاه جورجیا کوچکترین قطعه الکترونیکی جهان را با استفاده از مولکول DNA توسعه دادند

محققین دانشگاه جورجیا کوچکترین قطعه الکترونیکی جهان را با استفاده از مولکول DNA توسعه دادند

گروهی از محققین دانشگاه های جورجیا و Ben-Gurion با همکاری یکدیگر یک قطعه الکترونیکی مشابه توسعه داده اند که حتی زیر میکروسکوپ های معمول نیز قابل مشاهده نخواهد بود. این دیود قادر است جریان الکتریسیته را در جهت مورد نظر انتقال دهد و کوچک بودن آن تا این حد به این دلیل است که محققین یک مولکول DNA را برای ساختش مورد استفاده قرار داده اند.

البته بد نیست اشاره کنیم که دانشمندان این مولکول DNA را تنها برای مقاصد تحقیقاتی و با استفاده از تنها 11 ساخته اند و به همین دلیل است که مارپیچ تشکیل شده تا این اندازه کوچک است، در حالی که تعداد جفت باز ها در ژن انسان حدوداً به 3 میلیارد عدد خواهد رسید.

ضمناً لازم به ذکر است که محققین برای اینکه عبور جریان از درون DNA امکان پذیر باشد، یک مولکول موسوم به Coralyne را درون مارپیچ آن قرار داده اند و همین موضوع باعث شده ولتاژ های منفی 15 برابر از ولتاژ های مثبت قوی تر شود و رشته ،DNA عملکردی مشابه دیود را از خود نشان دهد.

به گفته Bingqian Xu که هدایت این پروژه تحقیقاتی را بر عهده دارد، ساخت قطعات الکترونیکی بسیار کوچک به این دلیل با مولکول DNA مورد استفاده قرار گرفته که در این اندازه امکان استفاده از سیلیکون (ماده حیاتی در تولید قطعات الکترونیکی) امکان پذیر نخواهد بود.

وی می گوید: «روند افزایش قدرت پردازش چیپ های الکترونیکی در عین کاهش اندازه آنها در تمام 50 سال اخیر ادامه داشته و اکنون در حال نزدیک شدن به نهایت توان فیزیکی سیلیکون برای این منظور هستیم، چرا که اگر چیپ های ساخته شده از سیلیکون کوچکتر از آنچه امروز مشاهده می کنیم تولید شوند، عملکرد آنها غیر قابل پیشبینی و ناپایدار خواهد بود.»

در پایان لازم است اشاره کنیم که فعالیت های تیم تحت رهبری آقای Xu از این جهت مورد اهمیت است که می تواند در آینده به ساخت قطعات الکترونیکی کوچکتر منجر شود. علاوه بر این باید توجه داشت که کوچکتر شدن قطعات الکترونیکی به این معناست که سازندگان قادر خواهند بود بخش های بیشتری را در ابزارهای ساخت خود تعبیه نمایند و همین موضوع می تواند به افزایش کارکرد و قابلیت های محصولات آینده نیز منجر گردد.

The post appeared first on .

محققین دانشگاه جورجیا کوچکترین قطعه الکترونیکی جهان را با استفاده از مولکول DNA توسعه دادند

(image)

گروهی از محققین دانشگاه های جورجیا و Ben-Gurion با همکاری یکدیگر یک قطعه الکترونیکی مشابه توسعه داده اند که حتی زیر میکروسکوپ های معمول نیز قابل مشاهده نخواهد بود. این دیود قادر است جریان الکتریسیته را در جهت مورد نظر انتقال دهد و کوچک بودن آن تا این حد به این دلیل است که محققین یک مولکول DNA را برای ساختش مورد استفاده قرار داده اند.

البته بد نیست اشاره کنیم که دانشمندان این مولکول DNA را تنها برای مقاصد تحقیقاتی و با استفاده از تنها 11 ساخته اند و به همین دلیل است که مارپیچ تشکیل شده تا این اندازه کوچک است، در حالی که تعداد جفت باز ها در ژن انسان حدوداً به 3 میلیارد عدد خواهد رسید.

ضمناً لازم به ذکر است که محققین برای اینکه عبور جریان از درون DNA امکان پذیر باشد، یک مولکول موسوم به Coralyne را درون مارپیچ آن قرار داده اند و همین موضوع باعث شده ولتاژ های منفی 15 برابر از ولتاژ های مثبت قوی تر شود و رشته ،DNA عملکردی مشابه دیود را از خود نشان دهد.

به گفته Bingqian Xu که هدایت این پروژه تحقیقاتی را بر عهده دارد، ساخت قطعات الکترونیکی بسیار کوچک به این دلیل با مولکول DNA مورد استفاده قرار گرفته که در این اندازه امکان استفاده از سیلیکون (ماده حیاتی در تولید قطعات الکترونیکی) امکان پذیر نخواهد بود.

وی می گوید: «روند افزایش قدرت پردازش چیپ های الکترونیکی در عین کاهش اندازه آنها در تمام 50 سال اخیر ادامه داشته و اکنون در حال نزدیک شدن به نهایت توان فیزیکی سیلیکون برای این منظور هستیم، چرا که اگر چیپ های ساخته شده از سیلیکون کوچکتر از آنچه امروز مشاهده می کنیم تولید شوند، عملکرد آنها غیر قابل پیشبینی و ناپایدار خواهد بود.»

در پایان لازم است اشاره کنیم که فعالیت های تیم تحت رهبری آقای Xu از این جهت مورد اهمیت است که می تواند در آینده به ساخت قطعات الکترونیکی کوچکتر منجر شود. علاوه بر این باید توجه داشت که کوچکتر شدن قطعات الکترونیکی به این معناست که سازندگان قادر خواهند بود بخش های بیشتری را در ابزارهای ساخت خود تعبیه نمایند و همین موضوع می تواند به افزایش کارکرد و قابلیت های محصولات آینده نیز منجر گردد.

The post appeared first on .

محققین دانشگاه جورجیا کوچکترین قطعه الکترونیکی جهان را با استفاده از مولکول DNA توسعه دادند

For additional local college papers for sale visit collegepapersforsale.