سازندگان Assassin’s Creed 3 در حال ساخت یکی از بزرگترین پروژه های Ubisoft هستند

سازندگان Assassin’s Creed 3 در حال ساخت یکی از بزرگترین پروژه های Ubisoft هستند

شعبه سنگاپور Ubisoft در سال 2008 تاسیس شد و از آن زمان در توسعه چند بازی مهم از جمله Assassin’s Creed 3 نقش داشته است. بتازگی مدیر فرانسوی این استودیو “اولیویه دی روتالیه” (Olivier de Rotalier) در خود خبر از تاسیس یک استودیو در کشور فیلیپین داده است. از سوی دیگر آقای دی روتالیه خبر از ساخت یک پروژه بزرگ برای کنسول ها و PC داد.

ایشان در رابطه گفت:

“ما بسیار خوشحال هستیم که در ساخت بازی های زیادی نقش داشته ایم. بخشی از این همکاری مربوط به ساخت بازی های AAA و بخشی دیگر به طور مستقیم مربوط به بازی Ghost Recon: Phantoms بود. به طور کلی می توانم بگویم در طول یک دهه اخیر ما در ساخت 7 بازی بزرگ نقش داشته ایم. و اکنون نیز استودیو ما در حال ساخت یکی از بزرگترین پروژه های نسل هشتم برای کنسول ها و PC است”

هنوز مشخص نیست بازی بزرگی که توسط یوبیسافت سنگاپور در حال است، یک نسخه جدید از سری بازی های گذشته بشمار می رود و یا شاهد یک IP کاملا جدید خواهیم بود. با این وجود این استودیو در ساخت چند نسخه از سری بازی Assassins Creed نقش داشته است و با این تجربه باید دید که اولین پروژه کامل آنچه در چه حد و اندازه ای خواهد بود.

سازندگان Assassin’s Creed 3 در حال ساخت یکی از بزرگترین پروژه های Ubisoft هستند

(image)

شعبه سنگاپور Ubisoft در سال 2008 تاسیس شد و از آن زمان در توسعه چند بازی مهم از جمله Assassin’s Creed 3 نقش داشته است. بتازگی مدیر فرانسوی این استودیو “اولیویه دی روتالیه” (Olivier de Rotalier) در خود خبر از تاسیس یک استودیو در کشور فیلیپین داده است. از سوی دیگر آقای دی روتالیه خبر از ساخت یک پروژه بزرگ برای کنسول ها و PC داد.

ایشان در رابطه گفت:

“ما بسیار خوشحال هستیم که در ساخت بازی های زیادی نقش داشته ایم. بخشی از این همکاری مربوط به ساخت بازی های AAA و بخشی دیگر به طور مستقیم مربوط به بازی Ghost Recon: Phantoms بود. به طور کلی می توانم بگویم در طول یک دهه اخیر ما در ساخت 7 بازی بزرگ نقش داشته ایم. و اکنون نیز استودیو ما در حال ساخت یکی از بزرگترین پروژه های نسل هشتم برای کنسول ها و PC است”

هنوز مشخص نیست بازی بزرگی که توسط یوبیسافت سنگاپور در حال است، یک نسخه جدید از سری بازی های گذشته بشمار می رود و یا شاهد یک IP کاملا جدید خواهیم بود. با این وجود این استودیو در ساخت چند نسخه از سری بازی Assassins Creed نقش داشته است و با این تجربه باید دید که اولین پروژه کامل آنچه در چه حد و اندازه ای خواهد بود.

سازندگان Assassin’s Creed 3 در حال ساخت یکی از بزرگترین پروژه های Ubisoft هستند