معرفی PlayStation 4 Slim

PlayStation 4 Slim

عرضه PS4 Slim طبق سنت همیشگی سونی صورت گرفته است که از مدلی که در ابتدا عرضه شده است سبکتر بوده و دیگر خبری از گوشه های تیز PS4 در نسخه باریک آن دیده نمیشود و گوشه های این دستگاه به حالت گرد تغییر شکل داده اند. همچنین ارتفا Wi-Fi 5GHz و Bluetooth 4.0 و همچنین پشتیبانی از USB 3.1 از دیگر به روز رسانی های انجام شده بر روی مدل Slim است.

دستگاه در مصرف انرژی بهینه شده است و دما و صدای کمتری نسبت به مدل اصلی تولید میکند. اما حذف درگاه صوتی S/PDIF از معایب این مدل جدید است.

PlayStation 4 Slim

PlayStation 4 Slim