کشف مکانیزم امنیتی در اهرام مصر توسط محققین

کشف مکانیزم امنیتی در اهرام مصر توسط محققین

کشف مکانیزم امنیتی در اهرام مصر توسط محققین

هرم های باستانی مصر یکی از عجیب ترین و در عین حال شگفت انگیز ترین سازه های دوران باستان به حساب می آیند. از گذشته و با انجام کاوش های پیوسته توسط گروه ها و کشورهای مختلف، هر بار شگفتی های جدیدی در طراحی و معماری این بناهای عظیم کشف شده که دستیابی به علوم آن دانشمندان را به حیرت وا داشته است. اخیرا یک مورد دیگر نیز به فهرست شگفتی های بزرگترین هرم مصر اضافه شده است.

در روزهای گذشته، مارک لنر از مصرشناسان کانال تلویزیونی دیسکاوری در برنامه ای پیرامون اهرام مصری به کشف جدید تیم های تحقیقاتی اشاره کرد. به گفته وی، آنها موفق به کشف شیارهایی شده اند که درست بیرون مقبره فرعون مصر ایجاد شده و از بلوک های گرانیتی برای استحکام آنها استفاده شده است. این شیارها همگی اجزای تشکیل دهنده یک خط دفاعی مستحکم در اطراف مقبره فرعون هستند که مانع از دسترسی به این آرامگاه می شوند. ستون های گرانیتی در ردیف های کنار همی قرار دارند و ستون های دیگری نیز عمود بر آنها قرار گرفته که ورودی آرامگاه را به کلی مسدود می کنند. محققان مصرشناس عقیده دارند با وجود اکتشافات گسترده هنوز هم بسیاری از بخش ها و گنجینه های بزرگترین هرم مصر یافته نشده اند. در سال 2011 بود که اعلام شد بررسی های گرمایی در زمان طلوع و غروب خورشید بر روی ساختار داخلی هرم نشان می دهند احتمالا در بعضی از بخش ها فضاهایی خالی بیشتری وجود دارند که راه دسترسی به آنها هنوز کشف نشده است. همچنین بررسی های انجام گرفته توسط روبات های کوچک تحقیقاتی (که وارد کانال هایی می شوند که دسترسی انسان ها به آنها به دلیل ابعاد بسیار کوچک مقدور نیست) نشان دهنده وجود چند در مسی در اطراف مقبره پادشاه و ملکه بوده اند در هر صورت به نظر می رسد اهرام مصر هنوز هم پس از گذشته چندین هزاره از ساخت آنها همچنان پر رمز و راز باقی مانده اند.

برای اطلاع از جدیدترین اخبار دنیای دیجیتال، قیمت انواع قطعات سخت افزاری و تجهیزات الکترونیکی، آگاهی از اخبار مرتبط با تکنولوژی از جمله نوسان قیمت ارز، تصاویر، ویدئوها و مطالب آموزشی اختصاصی به کانال تلگرام وب سایت سخت افزار بپیوندید:

کشف مکانیزم امنیتی در اهرام مصر توسط محققین

(image)

هرم های باستانی مصر یکی از عجیب ترین و در عین حال شگفت انگیز ترین سازه های دوران باستان به حساب می آیند. از گذشته و با انجام کاوش های پیوسته توسط گروه ها و کشورهای مختلف، هر بار شگفتی های جدیدی در طراحی و معماری این بناهای عظیم کشف شده که دستیابی به علوم آن دانشمندان را به حیرت وا داشته است. اخیرا یک مورد دیگر نیز به فهرست شگفتی های بزرگترین هرم مصر اضافه شده است.

در روزهای گذشته، مارک لنر از مصرشناسان کانال تلویزیونی دیسکاوری در برنامه ای پیرامون اهرام مصری به کشف جدید تیم های تحقیقاتی اشاره کرد. به گفته وی، آنها موفق به کشف شیارهایی شده اند که درست بیرون مقبره فرعون مصر ایجاد شده و از بلوک های گرانیتی برای استحکام آنها استفاده شده است. این شیارها همگی اجزای تشکیل دهنده یک خط دفاعی مستحکم در اطراف مقبره فرعون هستند که مانع از دسترسی به این آرامگاه می شوند. ستون های گرانیتی در ردیف های کنار همی قرار دارند و ستون های دیگری نیز عمود بر آنها قرار گرفته که ورودی آرامگاه را به کلی مسدود می کنند. محققان مصرشناس عقیده دارند با وجود اکتشافات گسترده هنوز هم بسیاری از بخش ها و گنجینه های بزرگترین هرم مصر یافته نشده اند. در سال 2011 بود که اعلام شد بررسی های گرمایی در زمان طلوع و غروب خورشید بر روی ساختار داخلی هرم نشان می دهند احتمالا در بعضی از بخش ها فضاهایی خالی بیشتری وجود دارند که راه دسترسی به آنها هنوز کشف نشده است. همچنین بررسی های انجام گرفته توسط روبات های کوچک تحقیقاتی (که وارد کانال هایی می شوند که دسترسی انسان ها به آنها به دلیل ابعاد بسیار کوچک مقدور نیست) نشان دهنده وجود چند در مسی در اطراف مقبره پادشاه و ملکه بوده اند در هر صورت به نظر می رسد اهرام مصر هنوز هم پس از گذشته چندین هزاره از ساخت آنها همچنان پر رمز و راز باقی مانده اند.

برای اطلاع از جدیدترین اخبار دنیای دیجیتال، قیمت انواع قطعات سخت افزاری و تجهیزات الکترونیکی، آگاهی از اخبار مرتبط با تکنولوژی از جمله نوسان قیمت ارز، تصاویر، ویدئوها و مطالب آموزشی اختصاصی به کانال تلگرام وب سایت سخت افزار بپیوندید:

کشف مکانیزم امنیتی در اهرام مصر توسط محققین

اخبار دنیای دیجیتال