گلکسی تب S3 9.7 شباهت زیادی به گلکسی Tab S2 خواهد داشت

گلکسی تب S3 9.7 شباهت زیادی به گلکسی Tab S2 خواهد داشت

گلکسی Tab S3 9.7 شباهت زیادی به گلکسی Tab S2 خواهد داشت

همانطور که می‌دانید دو تبلت گلکسی Tab S2 8.0 و گلکسی Tab S2 9.7 که سال گذشته عرضه شدند، قرار است به زودی جانشین‌هایی به نام گلکسیتب S3 8.0 و گلکسی تب S3 9.7داشته باشند. هرچند، گزارشات جدید خبر از شباهت زیاد Tab S3 9.7 به Tab S2 9.7 می‌دهد. مدتی قبل خبری منتشر شد مبنی بر …

گلکسی تب S3 9.7 شباهت زیادی به گلکسی Tab S2 خواهد داشت

(image)

همانطور که می‌دانید دو تبلت گلکسی Tab S2 8.0 و گلکسی Tab S2 9.7 که سال گذشته عرضه شدند، قرار است به زودی جانشین‌هایی به نام گلکسیتب S3 8.0 و گلکسی تب S3 9.7داشته باشند. هرچند، گزارشات جدید خبر از شباهت زیاد Tab S3 9.7 به Tab S2 9.7 می‌دهد. مدتی قبل خبری منتشر شد مبنی بر …
گلکسی تب S3 9.7 شباهت زیادی به گلکسی Tab S2 خواهد داشت

بازار بورس

سپهر نیوز